ČISTILNA AKCIJA 2018 SOBOTA, 14. 4. 2018

ČISTILNA AKCIJA 2018

SOBOTA, 14. 4. 2018

UČITELJI PO POSAMEZNIH KS     

 

KS DOLENA: Dolena, Popovci od h. št. 1.-16, Zg. Pristava od h. št. 1.-38      

                                  Jožef Godec (041 485 197)

Avtobusna postaja Pristava

Dom krajanov

 

Matjaž Klasinc

Helena Šegula

5 učencev

4 učenci

KS SELA: Sela, Trnovec, Barislovci, Zg. Pristava od h. št. 39-44

Dejan Tramšek (031 780 514)

Gasilski dom Mirjana Žlahtič 10 učencev

 

KS LANCOVA VAS: Lancova vas, Zg. Pristava od h.št. 45-53, Popovci od h. št. 17-30 

    

  Danijel Hliš (040 332 288)

Vaški dom Damjana Hliš, Vesna Voglar Pulko, Marijica Šosterič 33 učencev

 

KS TRZEC: Tržec, Jurovci, Majski Vrh od h. št. 1-7

 

Dušan Serdinšek (041 645 864)

Režijski obrat:

 

 

Jurovci: (pri križu):

Dušanka Škamlec, Manja Vinko, Anja Mohorko  

 

Biserka Selak, Špela

Brumec, Dejan Štuhec                                         

31 učencev

 

 

21 učencev

 

KS VIDEM

Andrej Podgoršek (031 296 826)

 

Občina Videm

 

 

 

Šturmovci (pri križu)

 

Majski Vrh od h. št. 8-57 (pri Kmetecu)

 

Dravinjski Vrh (pri kapeli)

Robert Murko, Nataša Varnica,

Danica Tili, Stanka Veršič, Mateja Krajnc,Gorazd Černila, Radovan Pulko

 

 

Petra Fošnarič

 

Peter Purg

 

Tamara Vamberger

 

 

94 učencev

 

 

4 učenci

 

5 učencev

 

8 učencev

 

 

KS POBREŽJE

Ivan Fridauer (041 522 165)

 

 

Vaški dom Stanka Vogrinec, Anica Topolovec, Fanika Novak, Marija Šmigoc

 

 

48 učencev

 

 

 

KS SOVIČE, VAREJA, DRAVCI

Bojan Merc (031 219 175)

 

 

Športno društvo As Olga Zelenik,Tanja Zelenik

 

21 učencev

 

 

Morda vam bo všeč tudi...