BEREMO SKUPAJ – nacionalni mesec skupnega branja 2018

V želji, da bi ljudje čim raje in čim več brali – in to kakovostno literaturo – so Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS in številni drugi pobudniki ob častnem pokroviteljstvu predsednika države predlagali, da bi prvič izvedli nacionalni mesec skupnega branja – Beremo skupaj.

Branje je potovanje – k znanju, razgledanosti, sprostitvi, zabavi, reševanju mnogoterih težav itd. Kdor rad bere, širi svoj besedni zaklad, kar pripomore tudi k lažjemu sporazumevanju z drugimi – to pa je osnova za dobre medsebojne odnose. Z branjem bogatimo svojo domišljijo, kar lahko osmisli tudi naše življenje. Branje zajema številne koristi – treba pa je odbrati zrnje od plevela in izbrati dobre knjige, ki navdihujejo um in duha.

Pobudi smo se pridružili tudi na naši šoli in izvedli več dejavnosti. Ob začetku, na dan mednarodne bralne pismenosti (8. septembra), smo se z učenci pogovarjali o pomenu branja in bralne pismenosti in ugotavljali, da je na svetu veliko ljudi, otrok in odraslih, ki niso mogli osvojiti osnovnih veščin branja, pisanja, računanja. Nadaljevali smo s sprejemom prvošolčkov v šolsko knjižnico, ti pa so prejeli tudi slikanico Anje Štefan z ilustracijami Marjance Jemec Božič Kotiček na koncu sveta. S sedmošolci smo na prvi dan v tednu otroka obiskali Knjižnico Ivana Potrča Ptuj, kjer je vsak učenec prejel svoj izvod knjige Avtobus ob treh avtorice Nataše Konc Lorenzutti. Knjižničarka Liljana pa nas je navduševala za branje. Povedala nam je, da so knjige lahko naše najboljše prijateljice, da so nam v uteho, da lahko ob branju “pravih” knjig lažje gradimo mostove zapletenih medsebojnih odnosov ipd.

Petošolci iz 5. a so skupaj brali pravljice. Tudi sami so se prelevili v pravljičarje, pravljicam so spremenili konec in novonastale pravljice prebrali še učencem 3. razreda. Ti so jih z veseljem poslušali, ob skupnem branju pa so vsi zelo uživali.

Vsi učenci pa so obiskali šolsko knjižnico skupaj s svojimi razredniki. Pogovarjali smo se o pomenu branja, o razlogih za in proti, slišali so kakšno motivacijsko zgodbico, nato pa so se sami prepustili užitku samostojnega branja izbrane ponujene knjige. Učenci so ugotavljali, da nam knjige zares lahko ponudijo veliko veselja, užitkov, odgovorov na naša vprašanja in iskanja – le pravo moramo najti. In glede na nepregledno množico knjig, ki nam je na razpolago, to ne bi smelo biti težko, le potruditi se je treba in ne obupati ob iskanju prave … pravega v življenju.

Vesna Voglar Pulko

Morda vam bo všeč tudi...