2.A

PONEDELJEK, 6. 4. 2020

SPOZNAVANJE OKOLJA: Spomladi sejemo in sadimo

*SDZ, STRAN 75 (klikni TUKAJ)

 1. Preberi naslov in si oglej fotografiji.
 2. Preberi zapis pod naslovom. Razmisli, o čem govori.

Z RUMENO barvo pobarvaj samo ključne besede. Ponovi, kar si si zapomnil.

 1. Oglej si fotografiji. Prikazujeta rast in razvoj fižola.

Na spodnji povezavi si oglej rast fižola in drugih semen.

https://klip.si/video/posadil-je-fizol-in-25-dni-snemal-njegovo-rast-poglejte-si-kaj-je-posnel

https://www.youtube.com/watch?v=ECibetK2EYI

 

*SDZ, STRAN 75, naloge 1, 2 in 3

Preberi navodilo pri vsaki nalogi in jo reši.

Pomagaj Lili najti pravi odgovor.

Ali veš? Odgovore povej staršem.

 1. Kaj narediš, če rečeš, da si posejal korenček?
 2. Kaj narediš, če rečeš, da si posadil sadiko solate?
 3. Kje lahko seješ in sadiš ti? Kje pa kmetje?
 4. Katera orodja in pripomočke uporabljamo za delo na vrtu?
 5. Katera opravila ste na vrtu že opravili in katera vas še čakajo?

 

MATEMATIKA: Odštevanje DE – E = DE

 1. V zvezek s kvadratki napiši naslov: Odštevanje enic

Nato prepiši naslednje račune in jih izračunaj. Pozoren bodi na enice.

7 – 3 =                9 – 7 =                8 – 8 =                 6 – 4 =                  4 – 3 =

57 – 3 =              39 – 7 =              68 – 8 =              96 – 4 =                34 – 3 =

 1. SDZ 2, str. 79 (klikni TUKAJ)

Nalogi 14 in 15 reši po navodilih.

 1. Reši NOVE naloge v spletni vadnici ‘moja-matematika.si’

 NAMIG: V primeru težav si pomagaj s stotičnim kvadratom.

 

SLOVENŠČINA: Ponavljamo in utrjujemo pisane črke

 1.  Ponovi PRAVILEN zapis pisanih črk Z in Ž:

 

GLASBENA UMETNOST: Zvonček in trobentica

Ritem, melodija

 1. Zapoj si pesmico Vesela pomlad.

Pesem spremljaj s ploski, tleski … ali drugimi zanimivimi predmeti – instrumenti.

Namig: Če se ti še zatika, pojdi na spodnjo   POVEZAVO   in vadi, dokler se je ne naučiš.

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2

 SDZ, stran 26 (klikni TUKAJ)

 1. Preberi besedilo Zvonček in trobentica

Zvonček in trobentica

sta med muzikante šla.

S ptički drobnimi na jasi

zbrali so se in počasi

zaigrali so tako,

da je kar odmevalo.

 1. Besedilo se po delih/verzih nauči na pamet in zraven ploskaj ali udarjaj ritem (Beri modre kroge – pod besedilom. Manjši krog pomeni en udarec, večji krog pomeni dva udarca).
 2. Izmisli si melodijo. Melodija je lahko povzeta od drugih pesmi, lahko pa ustvariš popolnoma novo.

 

PETEK, 3. 4. 2020

SLOVENŠČINA: Naše ptice

Branje z razumevanjem, zapis odgovorov na vprašanja

SDZ, stran 26 in 27

 1. Izberi si ENO OD BESEDIL in ga večkrat preberi.
 2. Odgovori na spodnja vprašanja.

Če ne gre, se vrni na ponovno branje besedila.

 1. Zapis v zvezek:

Najprej zapiši naslov tistega besedila, ki si ga izbral-a in zapiši odgovore na vprašanja o tej ptici.

ODGOVARJAJ V POVEDIH. 

 

Glej primer:  Kmečka lastovka

preberem:   1. V katero skupino ptic spada kmečka lastovka?

zapišem:      1. Kmečka lastovka spada med ptice selivke.

Glej PRILOGO (klikni TUKAJ)!

 

MATEMATIKA: Odštevanje DE – E = DE

 1. Ustno izračunaj spodnje račune:

9 – 3          7 – 4               8 – 7            4 – 2          6 – 4         5 – 1

15 – 3       19 – 5             17 – 6          13 – 2        18 -5        16 -2

 1. Reši NOVE naloge v spletni vadnici moja-matematika.si’
 1. SDZ 2, str. 77

Preberi besedilno nalogo in podčrtaj podatke.

Oglej si slikovno ponazoritev naloge.

Preberi račun in odgovor.

Oglej si ponazoritve ostalih nalog.

Zapiši ustrezne račune in jih izračunaj.

 1. SDZ 2, str. 78

Izračunaj račune.

Po znanih postopkih reši besedilne naloge.

NAMIG: V primeru težav si pomagaj s stotičnim kvadratom.

 

ANGLEŠČINA

PRIPRAVI ZVEZEK.

V zvezek napiši naslov FOOD, kar pomeni hrana ter  tabelo, ki jo lahko vidiš na spodnji povezavi. Tabela naj bo velika čez pol strani.

PRIMER TABELE: https://drive.google.com/open?id=1Hjrv_m_CocMfFp4PJ-QB5xw3hEdDIkTP

V tabelo nariši, kaj si imel včeraj za zajtrk, za kosilo in večerjo.

Sedaj z ZELENO barvico obkroži vso hrano, ki je bila ZDRAVA- HEALTHY in z RDEČO NEZDRAVO- UNHEALTHY.

Pod tabelo nariši dva velika kroga, enega rdečega in enega zelenega.

Pojdi pogledat v hladilnik. V rdeči krog nariši stvari iz hladilnika, ki se ti ne zdijo zdrave, v zelenega pa zdrave.

Kroga predstavi staršem ali starejšemu bratu, sestri. Ob hrani govori HEALTHY /helti/, če je zdrava ali UNHEALTHY /anhelti/, če ni zdrava.

 

ŠPORT

Vsebino tokrat izberi sam. Povabi člane družine, naj se ti pridružijo.

 

ČETRTEK, 2. 4. 2020

SPOZNAVANJE OKOLJA: Sadno drevo

 1. SDZ, stran 74: Preberi naslov in si oglej fotografije.

 

 1. Razmisli:

Kaj že veš o sadnih drevesih v posameznih letnih časih?

Kaj se dogaja s sadnimi drevesi spomladi? Zakaj cvetijo?

Kaj želiš še izvedeti? Kaj te še posebej zanima?*

 

 1. Preberi zapise pod fotografijami sadnega drevesa

v štirih letnih časih. Ali ustrezajo fotografijam? Pojasni.

 

 1. Preberi besedilo v 1. in 2. odstavku.

Podčrtaj pomembne besede.

Zapri oči in ponovi, kar si si zapomnil.

 

 1. Ali veš?

Koliko sadnih dreves imate doma? Jih znaš poimenovati?

 

ŽELIM VEDETI VEČ

SDZ, stran 74, naloga A: Če želiš, naredi svoj mini sadovnjak po navodilih.

 

MATEMATIKA:  Naloge z besedilom  

* SDZ 2. del, stran 76 (5., 6. in 7. naloga)

NAVODILO za delo:

 1. Vsako nalogo si najprej dobro
 2. V besedilu poišči podatke in jih podčrtaj.
 3. Če želiš, nariši
 4. Zapiši račun.
 5. S povedjo odgovori na vprašanje.

 

* SDZ 2. del, PONOVIM

Račune izračunaj na pamet ali s pomočjo stotičnega kvadrata. Piši lepe številke.

 

*‘moja-matematika.si’ – dokončaj DOMAČO NALOGO, šele potem se preizkusi v nalogah, ki jih boš izbral sam.

 

SLOVENŠČINA: Na obisku v domači knjižnici

Vsako leto praznujemo 2. aprila mednarodni dan knjig za otroke.

Današnjo uro je pripravila naša knjižničarka, ga. Vesna.

Oglej si njen video posnetek in upoštevaj njena navodila.

Povezava (ni javna):

https://www.youtube.com/watch?v=P85FpxBJSQY&fbclid=IwAR2NEqTA814jMbyYjeMA67lFBICBVcPTzEIKhV30Vz6nPZ1u9fQarf5ksS8

 

LIKOVNA UMETNOST: Slikanje z računalnikom

TUDI RAČUNALNIK JE ORODJE ZA RISANJE IN SLIKANJE.

 

 1. Oglej si posnetek ‘Kako narišem hiško’ in se prepričaj.

https://www.youtube.com/watch?v=dMrPEx2LT7o

 1. Zaženi program Slikar. (start – vsi programi – pripomočki – slikar)
 1. Oglej si in preizkusi posamezna orodja (prosi za pomoč).
 2. Najprej vadi – poigraj se z risanjem črt, barvanjem, razpršilcem, izbiranjem, zasuki, povečevanjem, določanjem barv itn.
 1. Naslikaj motiv po svoji izbiri.
 2. Izdelek si shrani na računalnik (prosi za pomoč). Lahko ga deliš v Kanal.

 

SREDA, 1. 4. 2020

SPOZNAVANJE OKOLJA: ŽIVALI SPOMLADI (SDZ/72, 73)

 1. Ponovi.

– Kaj si si zapomnil o značilnostih pomlad?

– Katere pomladanske rastline poznaš?

– V  čem se razlikujeta zvonček in trobentica?

Namig: Če se ne spomniš, poglej v SDZ. Odgovore boš našel-a na str. od 69 do 71.

 1. Odpri SDZ na straneh 72 in 73 (klikni TUKAJ).

*Z očmi preleti fotografije in razmisli, o čem se boš danes učil.

– Na strani 72 preberi besedilo pod naslovom. Z rumeno barvo pobarvaj ključne besede.

Oglej si fotografiji ptic selivk.  Jih prepoznaš? Le kaj delajo?

Preberi in reši naloge: A, 1. in 2. nalogo.

– Na strani 73 boš spoznal življenjski krog žabe. Mogoče ga že poznaš. In nič hudega, če zanj še nisi slišal. Preberi zapis zgoraj. Z rumeno barvo prebarvaj ključne besede in reši 3. nalogo.

Čaka te še zanimiva 4. naloga.

Ali veš, kaj ima katera žival na fotografiji in kako se giblje?

Svoje odgovore ustrezno označi v spodnji tabeli.

 1. Zapis v brezčrtni zvezek: Prepiši miselni vzorec in ga dopolni s svojimi znanji.

* Kaj si se danes naučil novega? Razmisli in to povej nekomu, ki ti je najbližje. Če si našel vsaj 3 nova znanja, se pohvali.

SLOVENŠČINA:

1. ura: Ponovimo pisane črke in zapis besed

 1. Pobrskaj po zvezku za SLJ (zvezek z vmesno črto) ali v DZO in poglej, katere male in velike PISANE črke smo se že učili.
 2. Vsako črko zapiši tri krat.

       3. Pazi na pravilen in natančen zapis črk.

4. Natančno Zapiši (prepiši) naslednje besede:

 2. ura: Pisane črke Z, Ž

*Klikni na spodnji povezavi in si natančno oglej zapis pisanih črk Z, z in Ž, ž.

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/z/kako-napisemo-to-crko

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/zz/kako-napisemo-to-crko

Če povezava ne deluje, pojdi v deželo Lilibi – Slovenščina – Dežela ABC – Pisane črke Z in Ž

* Vadi zapis črk Z  in Ž  kot to počnemo v šoli:

po zraku, s prstom po mizi, na pladnju z moko, na večji list papirja …

* Črke zapiši še v zvezek z vmesno črto.

    Piši natančno in počasi. 

Vsake črke zapiši po eno vrstico ali dve.

* Vajo nadaljuj še v delovnem zvezku za opismenjevanje (DZO) na str. 102 in 103 (klikni TUKAJ).

 

GLASBENA UMETNOST : Utrjevanje pesmice Vesela pomlad

Dokončaj ponedeljkovo nalogo:

 1. Nauči se/ponovi besedilo pesmi Vesela pomlad.
 2. Besedilo prepiši in ilustriraj (če tega še nisi)
 3. Pesmico si večkrat zapoj ob poslušanju posnetka, da boš usvojil tudi melodijo. Pri petju se ti lahko pridružijo tudi drugi člani družine.
 4. Ponovi in zapoj si tudi druge pesmice, ki smo se jih učili.

POVEZAVA

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1 

ŠPORT: Naravne oblike gibanja

 • Klikni na povezavo in se razmigaj.
 • Če vreme dopušča, pa raje skači, kolesari, plezaj … zunaj.

https://www.youtube.com/watch?v=4FcAMjALF3Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3wzxpvle_KrtX-buu6ZxbQ_L9OfMuSm8q8qWBvxnLXZtQYczj8c_ka2tA

Morda vam bo všeč tudi...