4.A

 PONEDELJEK, 6. 4. 2020

 

SLOVENŠČINA: Kako pretvorimo preglednico ali miselni vzorec v besedilo?

 Oglejte si posnetek  z navodili na spodnji povezavi in  dobro prisluhnitehttps://youtu.be/U2hueCNM5E4

Po ogledu rešite naloge v DZ, str. 54, 55. Dobro si jih preberite. V preglednico vpišite samo bistvene podatke. Pri 3. nalogi na str. 55  razmislite sami.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: Razvoj živih bitij (DZ, str.75, 76)

      

  Na spodnjih povezavah še enkrat dobro prisluhnite razlagi:

  Razvoj živih bitij: https://www.youtube.com/watch?v=GmV6tgvaZ34

Fosili: https://www.youtube.com/watch?v=pgOGuViKA7s

Dobro preberite besedilo v DZ na str.75 in rešite naloge.

Preberite rubriko  Moram  vedeti na str.76.     

V zvezek napišite naslov RAZVOJ ŽIVIH BITIJ in prepišite tabelsko sliko, ki jo dobite TUKAJ.

Prepišite besedilo, fotografije so samo za ponazoritev, če pa jih lahko  natisnete, jih izrežite in nalepite v zvezek.

 

MATEMATIKA: Pravokotnik in kvadrat  (DZ, str. 56, 57, 58)

 

Odprite DZ na str. 56 in 57 in dobro preberite besedilo o pravokotniku in   kvadratu.

V   zvezek napišite naslov PRAVOKOTNIK IN KVADRAT. Narišite   ju  in jima označite stranice in oglišča. Ob vsakem napišite  njegove lastnosti –   število stranic in oglišč ter kakšni  sta sosednji   stranici in kakšni sta nasprotni  stranici. Lika tudi označite z velikimi oziroma malimi črkami.

                      

Zapis iz zvezka pošljite v kanal za matematiko.

Nato še rešite naloge v DZ na str. 58.

            

 GLASBENA UMETNOST: Ljudska pesem 

V DZ na str. 79 preberite  besedilo o ljudskih pesmih, nato pa v zvezek napišite podnaslov Ljudske pesmi ter zapišite, kaj je značilno zanje in kako se prenašajo   iz roda v rod.  Več informacij o ljudskih pesmih lahko poiščete tudi na spletu in jih napišite. Zapišite nekaj  naslovov ljudskih  pesmi, ki jih poznate in jih zapojte.

  

ANGLEŠČINA: Utrjevanje v delovnem zvezku

 Reši naloge v delovnem zvezku:

str. 39/ naloga 2: Ugotovi senčene izraze in jih poveži s slikicami.

str. 40/naloga 1: Preberi in označi A ali B.

naloga 2: Preberi povedi 1 do 3 in nariši.

Nato poglej v sliko in napiši, kje so predmeti  4 do 6.

 

str. 83/ Izpolni slikovni slovarček – nalepke.

str. 93/ Izreži risbo kuhinje/dnevne sobe. Nalepi predmete na različna mesta in zapiši v  zvezek, kje so.  npr. The plant is on the fridge.

 

PETEK, 3. 4. 2020

 

MATEMATIKA

          Lastnosti geometrijskih likov (DZ, str. 55)

V zvezek napišite naslov LASTNOSTI GEOMETRIJSKIH LIKOV, nato pa te lastnosti  zapišite.  Prepišite   jih  iz rumenega delčka v DZ, stran 55. Zapišite   tudi  katere like  poznate. Izberite en lik, ga narišite in na   njem  označite stranico in oglišče.

          Rešite tudi 1. nalogo v DZ na  str. 55. Rešeno nalogo fotografirajte in jo pošljite  v kanal za matematiko.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

         Razvoj živih bitij (Učbenik, str. 98, 99, 100)

Oglejte si razlago na spodnji povezavi in ji dobro prisluhnite:

Razvoj živih bitij: https://www.youtube.com/watch?v=GmV6tgvaZ34

Oglejte si tudi posnetek na  interaktivnem gradivu Radovednih-pet.

Fosili: https://www.youtube.com/watch?v=pgOGuViKA7s

Oglejte si tudi posnetek na interaktivnem gradivu Radovednih-pet

V učbeniku na interaktivnem gradivu Radovednih pet na str. 98, 99 in 100 preberite besedilo in poglejte fotografije in  slike.

 

LIKOVNA UMETNOST

         Ilustracija prebranega besedila

V zvezek za slovenščino z lesenimi  barvicami narišite ilustracijo besedila, ki ste ga  prebrali  v  tem  tednu. Zapišite tudi avtorja in naslov prebranega besedila.

 

ČETRTEK, 2. 4. 2020

 MATEMATIKA

 Kocka in kvader (DZ, str. 53, 54)

Dobro poglejte kocko in kvader v DZ na str. 53 in preberite, kakšne so njune lastnosti. V zvezek napišite naslov KOCKA  IN   KVADER. Potrudite se in ju narišite, tako kot TUKAJ. Ob vsakem  napišite   njegove lastnosti: koliko  robov,  oglišč in mejnih  ploskev ima posamezno telo in  njegove posebnosti. Oglišče,  rob in mejno   ploskev na  telesu  tudi označite. Rešite naloge  v   DZ na str. 53  in 54.

 

DRUŽBA

          Potrebujemo različne dejavnosti (Učbenik, str. 60, 61;  DZ, str. 72, 73, 74)

Zadnjo uro smo se  pogovarjali o učni vsebini Potrebujemo različne dejavnosti. Za  nalogo  ste dobili, da rešite naloge v DZ. Če tega še niste storili, to naredite sedaj. Besedilo še enkrat   dobro preberite. Povzetek te vsebine   imate zapisan TUKAJ  z  naslovom Potrebujemo različne  dejavnosti. V zvezek napišite naslov POTREBUJEMO RAZLIČNE DEJAVNOSTI in povzetek z lista  prepišite.

 

 ŠPORT 

           Vaje za vrat, ramena in ramenski obroč

           Vaje najdete na spodnji povezavi. Dobro se razgibajte. K vadbi povabite tudi starše.

         – Vaje za vrat (če se da, skupaj s starši): https://www.youtube.com/watch?v=HRxq7DPGwNM

– Vaje za ramena in ramenski obroč #1 (če se da, skupaj s starši): https://www.youtube.com/watch?v=Kc6S6ZH6P2I&t=216s

 

Če se le da, tudi: sprehod na prostem v ožjem družinskem krogu (starši, bratje, sestre). Izogibamo se stikom z drugimi ljudmi.

 

 SLOVENŠČINA

       Reševanje kviza

Kliknite TUKAJ in po navodilih, ki vam jih je poslala knjižničarka Vesna, rešite kviz.

 

GLASBENA UMETNOST

         Slovensko ljudsko izročilo – narodna noša

Preberite besedilo Slovensko ljudsko izročilo v DZ, str. 77, nato pa v zvezek napišite  večji naslov SLOVENSKO LJUDSKO IZROČILO in podnaslov Narodna noša.

         Zapišite, kaj je narodna noša in katere narodne noše poznamo. Če najdete kakšno sličico narodne noše, jo zalepite v zvezek.

Rešite nalogo v DZ,  str. 78.

 

Morda vam bo všeč tudi...