4.B

PONEDELJEK, 06. 04. 2020

 

SLOVENŠČINA:  Kako pretvorimo preglednico ali miselni vzorec v besedilo?

Oglejte si  posnetek  z navodili na spodnji povezavi in  dobro prisluhnite:

https://youtu.be/U2hueCNM5E4

Po ogledu rešite naloge v DZ, str. 54, 55. Dobro si jih preberite. V preglednico vpišete samo bistvene podatke. Pri 3. nalogi na strani 55 razmislite smi.

 

TUJI JEZIK ANGLEŠČINA:

Pesmica There’s a mouse in the house

Danes se boš naučil angleško pesmico. Skozi petje pesmic si namreč več zapomnimo.

Poslušaj pesmico There’s a mouse in the house. Ob poslušanju sledi besedilu v učbeniku na str. 47. Večkrat poslušaj in zapoj.

Tukaj je pesmica:

https://www.youtube.com/watch?v=rIelxXFwc-I&feature=youtu.be

Ob ponovnem poslušanju dopolni besedilo pesmice v DZ na str. 39/nal. 1.

Nato reši še nalogo na str. 42/2. Najprej si preberi primer in oglej slikico, nato na podoben način nariši še ti in napiši tri svoje povedi.

 

ŠPORT: Ples

            Najprej se razgibaj z razgibalnimi vajami. Potem na spodnji povezavi poišči ples Mamma Mia ABBA ali katerega drugega na tej povezavi, ki je všeč in pleši.

https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA

 

 

MATEMATIKA: Pravokotnik in kvadrat  (DZ, str. 56, 57, 58)

 

Odprite DZ na str. 56 in 57 in dobro preberite besedilo o pravokotniku in   kvadratu.

V   zvezek napišite naslov PRAVOKOTNIK IN KVADRATNarišite   ju  in jima označite stranice in oglišča. Ob vsakem napišite  njegove lastnosti –   število stranic in oglišč ter kakšni  sta sosednji   stranici in kakšni sta nasprotni  stranici. Lika tudi označite z velikimi oziroma malimi črkami.

                      

Zapis iz zvezka pošljite v kanal za matematiko.

Nato še rešite naloge v DZ na str. 58.

 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: Razvoj živih bitij (DZ, str.75, 76)

      

  Na spodnjih povezavah še enkrat dobro prisluhnite razlagi:

  Razvoj živih bitijhttps://www.youtube.com/watch?v=GmV6tgvaZ34

Fosilihttps://www.youtube.com/watch?v=pgOGuViKA7s

Dobro preberite besedilo v DZ na str.75 in rešite naloge.

Preberite rubriko  Moram  vedeti na str.76.     

V zvezek napišite naslov RAZVOJ ŽIVIH BITIJ in prepišite tabelsko sliko, ki jo dobite TUKAJ.

Prepišite besedilo, fotografije so samo za ponazoritev, če pa jih lahko  natisnete, jih izrežite in nalepite v zvezek.

                  

PETEK, 03. 04. 2020

MAT: Lastnosti geometrijskih likov (DZ, str. 55)

V zvezek napišite naslov Lastnosti geometrijskih likov, nato pa te lastnosti zapišite. Prepišite jih iz rumenega delčka v DZ, stran 55. Zapišite tudi, katere like poznate. Izberite en lik, ga narišite in na njem označite stranico in oglišče.

Rešite 1. nalogo na str. 55.

Rešeno nalogo fotografirajte in jo pošljite v kanal za matematiko.

 

NIT: Razvoj živih bitij (Učbenik str. 98, 99 in 100)

          Oglejte si razlago na spodnji povezavi in ji dobro prisluhnite.

Razvoj živih bitij: https://www.youtube.com/watch?v=GmV6tgvaZ34

Oglejte si tudi posnetek na  interaktivnem gradivu Radovednih-pet.

Fosili: https://www.youtube.com/watch?v=pgOGuViKA7s

Oglejte si tudi posnetek na interaktivnem gradivu Radovednih-pet.

V učbeniku na interaktivnem gradivu Radovednih pet str. 98, 99 in 100 preberite besedilo in poglejte fotografije in slike.

 

LUM: Ilustracija prebranega besedila

V zvezek za slovenščino z lesenimi barvicami narišite ilustracijo besedila, ki ste ga prebrali v tem tednu. Zapišite tudi avtorja in naslov besedila.

 

ČETRTEK, 02. 04. 2020

GUM: Inštrument iz odpadne embalaže  ( DZ str. 55 in 56 )

Preberi vsebino v DZ str. 55 in 56, ki ti bo v pomoč pri izdelavi inštrumenta. Izdelal ga boš iz odpadnega materiala ( jogurtovi lončki, plastenke, škatle,…) Vključi svojo domišljijo in bodi izviren. Inštrumente boste prinesli v šolo, kjer jih bomo ovrednotili. Poslikaj izdelek in ga pošlji v kanal za glasbo.

 

TJA: Utrjevanje v delovnem zvezku

Reši naloge v delovnem zvezku:

str. 39/ naloga 2: Ugotovi senčene izraze in jih poveži s slikicami.

str. 40/naloga 1: Preberi in označi A ali B.

naloga 2: Preberi povedi 1 do 3 in nariši.

Nato poglej v sliko in napiši, kje so predmeti  4 do 6.

str. 83/ Izpolni slikovni slovarček – nalepke.

str. 93/ Izreži risbo kuhinje/dnevne sobe. Nalepi predmete na različna mesta in zapiši v zvezek, kje so.  npr. The plant is on the fridge.

                                      

DRU: Potrebujemo različne dejavnosti (Učbenik, str. 60, 61, DZ, str. 73)

V učbeniku dvakrat preberite besedilo in poglejte slike na str. 60 in 61. Preberite še vsebino Vrste dejavnosti v DZ, na str. 73 in rešite nal. 1. in 2. Povzetek te vsebine imate zapisan TUKAJ z naslovom Potrebujemo različne dejavnost in tisto, kar še niste napisali si prepišite in še ponovite.

 

SLJ: Reševanje kviza

Kliknite TUKAJ in po navodilih, ki vam jih je posla knjižničarka Vesna rešite kviz.

 

MAT: Kocka in kvader ( DZ, str. 53, 54 )

Dobro poglejte kocko in kvader v DZ na strani 53 in preberite, kakšne so njune lastnosti. V zvezek napišite naslov Kocka in kvader. Potrudite se in ju narišite, tako kot TUKAJ. Ob vsakem napišite njegove lastnosti: koliko robov, oglišč in mejnih ploskev ima posamezno telo in njegove posebnosti. Oglišče, rob in mejno ploskev na telesu tudi označite. Nato še rešite naloge v DZ na str. 53 in 54.

 

Morda vam bo všeč tudi...