5.B

Ponedeljek, 6. 4.2020

DRU: Zgodovinska obdobja

Sedaj  že veš, kaj je zgodovina. Danes pa boš spoznal še zgodovinska obdobja.

 • V DZ stran 85 natančno preberi besedilo v zelenem okvirčku ( lahko greš tudi na Radovednih 5, DRU, interaktivno gradivo in si ogledaš časovni zgodovinski trak).
 • V zvezek napiši naslov Zgodovinska obdobja
 • Izdelaj si zapis v obliki miselnega vzorca ali po alinejah (če želiš, lahko tudi kaj narišeš)
 • Reši spodnje naloge( ponovi)

 

 ŠPO: Nogomet: Podaja in sprejem

 • Na spodnjem linku si poglej podajo in sprejem pri nogometu. Nato poišči žogo, ki jo imaš doma in na dvorišču malo vadi s katerim od družinskih članov.

https://www.youtube.com/watch?v=tCwLfFVA72w

 

SLJ:   Obravnava berila:  Asterix na olimpijadi

 • Berilo, stran 94-97 (Radovednih 5- interaktivno gradivo- berilo)
 • Najprej tiho preberi besedilo in nato še glasno
 • Zapiši v zvezek naslov in avtorja besedila
 • Pisno , v celih povedih odgovori v zvezek na vprašanja na strani 97

 

TJA: About me – o meni

Na A4 list  ali v zvezek izdelaj (nariši in napiši) predstavitev sebe. Najprej sebe nariši na sredini lista,  nato naokrog napiši in nariši o sebi (ime, starost, kje živiš, bratci in sestre, hišni ljubljenčki, kaj rad/nerad počneš):

 1. What’s your name?
 2. How old are you?
 3. Where do you live?
 4. Have you got a brother or a sister?
 5. Have you got a pet (a dog, a cat, a hamster…)?
 6. What do you like doing? What don’t you like doing?

 

Pri tem si pomagaj z video posnetkoma:

https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc&t=21s

https://www.youtube.com/watch?v=5EOR6u20eh8

ter učbenikom, delovnim zvezkom in svojim zvezkom.

 Izdelek shraniš v zvezku, učiteljici pa pošlji fotografijo tega izdelka.

 

Petek, 3. 4.2020

GOS

Vzdrževanje oblačil: Pranje

 • V učbeniku  za gospodinjstvo  na straneh  66-68 si oglej simbole za pranje perila, preberi besedilo in si oglej ilustracije
 • Če nimaš doma učbenika za gospodinjstvo, si oglej simbole za pranje perila, ilustracije ter preberi besedilo   v učbeniku za GOS na Radovednih 5, na strani 67
 • Na različnih oblačilih si dobro oglej etikete in znake na njih
 • Pod nadzorom staršev daj v pranje poljubna oblačila (črna, mešana…)
 • V zvezek si lahko tudi kaj zapišeš oz. narišeš kakšno oznako za pranje

ŠPORT

Pohodništvo

– sprehod na svežem zraku na neobljudenih mestih

MATEMATIKA

VZORCI

 1. Zapis v zvezek:

Z vzorci se srečamo skoraj na vsakem koraku. Tudi pri matematiki.  Vzorcem, kjer kot elementi nastopajo geometrijske oblike , pravimo GEOMETRIJSKI VZORCI.

 1. Loti se še zanimivih nalog v DZ-3. DEL, stran: 111-113 (izberi nekaj nalog, ki se ti zdijo zanimive)

DRUŽBA

Časovni trak mojega življenja

 • Nadaljevanje in dokončanje časovnega traku
 • Če ti uspe mi ga pošlji na meil

LUM

Ritem

 

Četrtek, 2. 4. 2020

SLOVENŠČINA

Reševanje kviza o H.C.Andersenu ob mednarodnem dnevu knjige za otroke na spodnjem linku:

 

MATEMATIKA

SIMETRIJA

 • V zvezek preriši in reši naloge v DZ 3. del, str: 108, nal: 3

 

NIT

Toplo hladno

Na spodnji povezavi najdeš zanimivo učno pot Toplo-hladno, na kateri boš ponovil, kar si se do sedaj naučil.

http://ucnepoti.veselasola.net/razred46/toplo-hladno

 

TJA

Space explorers

Preberi strip v učbeniku na straneh 52 in 53. Če kakšne besede ne razumeš, si pomagaj s slovarjem PONS ( https://en.pons.com/translate).

Nato ob pomoči učbenika reši naloge v delovnem zvezku na straneh 44 in 45.

str. 44/ nal. 1 Preberi in obkroži ustrezno besedo.

nal. 2 Kdo je to rekel? Poveži s slikico.

nal. 3 Preberi in napiši številko v sliko.

nal. 4 napiši vprašanja in nato dodaj kratek odgovor.

str. 55/ nal. 2 Kje so zgradbe? Napiši povedi.

nal. 3 Preberi, poglej v razpredelnico in napiši ime, za koga to drži. ( Kitty, Jim, Sally ali Mac)

 

GLASBENA UMETNOST

Poglej oddajo in zapiši vsaj 10 pomembnih značilnosti na temo ljudske (ETNO) glasbe, ki jih slišiš v oddaji.

https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/67591412

 

 

Morda vam bo všeč tudi...