7.B

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

LIKOVNA UMETNOST

Sreda, 1. 4. 2020

UČNA SNOV: Strip (zgodba iz risbe in besede)

UČNI PRIPOMOČKI: risalni listi ali navadni pisarniški papir, svinčniki, kemični svinčniki, flomastri, barvice

NAVODILO ZA DELO: učenci, pred vami je zelo zanimiva likovna naloga. Sestavili boste zgodbo iz risbe in besede. To je strip! Zgodbo rišete v kvadratke, ki jim pravimo KADRI, besedilo pa pišete v oblačke. Vaš strip naj vsebuje NAJMANJ DVA KADRA in NAJVEČ ŠTIRI KADRE! Rdeča nit vaše zgodbe ali likovni motiv je KORONAVIRUS V STRIPU. Pazite na pravopis (LOČILA!)

GLASBENA UMETNOST

Ponedeljek, 6. 4. 2020

Utrjevanje snovi

Na spodnji povezavi je pesem Čez 1000 let, ki sta jo ustvarila raperja Murat & Jose. Najprej jo poslušajte, nato pa se jo ob sočasnem predvajanju posnetka in s pomočjo BESEDILA (klik na obarvano besedilo) naučite izvajati tudi sami. Pesem ponavljajte toliko časa, dokler je ne boste znali izvajati brez pomoči besedila. Pri izvajanju bodite pozorni na razločno in ritmično natančno izgovorjavo le-tega.

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=2tXIjX3tDVg

V zvezek zapišite:

 1. Ste imeli pri učenju skladbe kakšne težave?
 2. Ali v glasbeni spremljavi (na začetku – v uvodu in vmes – pred ponovitvijo kitic) opazite kaj posebnega, srednjeveškega? Razloži. Kako v srednjem veku sicer imenujemo tovrstne speve in kaj je za njih značilno?
 3. Kdo je bil Guido iz Arezza?

Ali so med Guidovimi in današnjimi solmizacijskimi zlogi kake razlike? Kakšne?

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Naslov v zvezek: Analiza glasbenih primerov.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=gNmO1iD9KN4

a) O čem govori besedilo? ( Velja za 1. primer. Odgovori v nekaj stavkih in si pomagaj z besedilom, ki ga poišči na spletu.)

b) Vrsta glasbe?

c) Zvrst glasbe?

d) Glasbena oblika(če je klasična zvrst glasbe).

e) Značaj?

f) Zasedba?

g) Ime avtorja skladbe in izvajalca?

 1. https://www.youtube.com/watch?v=7NpklKcfI5o
 2. https://www.youtube.com/watch?v=-hJf4ZffkoI

4. https://www.youtube.com/watch?v=zakKvbIQ28o

Ponedeljek, 23. 3. 2020

 1. Poslušaj skladbo, ki je izvajana z značilnim srednjeveškim glasbilom, ki smo ga že spoznali.

https://www.youtube.com/watch?v=Uk4iVold0eU

 1. Katero glasbilo slišiš/vidiš?
 2. Gre za glasbilo, ki je predhodnica kateremu veliko večjemu glasbilu?
 3. Izpiši Ime in Priimek izvajalke/glasbenice, ki igra na inštrument.
 4. Izpiši iz opisa pod videom ime in priimek avtorja skladbe (skladatelj/composer).
 5. Potrudi se in nariši/preriši glasbilo (svinčnik + barvice).
 6. Pojdi iz hiše oz. v naravo, bodi 3 minute popolnoma tiho in pozorno poslušaj ter zapiši vse, kar slišiš.

 

GEOGRAFIJA

Petek, 3. 4.  2020

2 URI

Tema: Gospodarstvo Južne Evrope

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 60-61.
 • Zapiši v zvezek povzetek učne snovi (pogoji za kmetijstvo, najpomembnejše kulture, načini za izboljšanje pogojev za kmetijstvu, značilnosti industrije).
 • Reši vajo v delovnem zvezku (1., 2. vaja)

Tema: Turizem

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 62.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi(kaj privablja turiste, kaj je množični turizem, pozitivne in negativne posledice turizma).
 • Reši 3. vajo v DZ.

Petek, 27. 3.  2020

Tema: Sredozemsko morje

 • Preberi učno snov v učbeniku, str.57-58.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (lega Sredozemskega morja, stranska morja, morske ožine; zakaj sodi Sredozemsko morje med toplejša in bolj slana morja; razlogi za onesnaženost morja). Ne pozabi na Atlas.
 • Reši vaje v samostojnem delovnem zvezku (5,6 in 7)

Tema: Prebivalstvo Južne Evrope

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 60.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi(namig: vzroki za gosto in redko poseljenost, jezikovne skupine, narodne manjšine; pokrajina Katalonija).

 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Ponedeljek, 6. 4. 2020

Navodila za delo na POVEZAVI (klik na obarvano besedilo).

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Za navodila klikni spodaj.

NAVODILA ZA IZDELAVO POWER POINT PREDSTAVITVE PRI DKE

Ponedeljek, 23. 3. 2020

 1. Vse delaš v zvezek za DKE.
 2. Napišeš naslov: OTROKOVE PRAVICE
 3. Pomagaš si z učbenikom str. 50- 52, spletom, znanjem iz prejšnjih let …
 4. PREBEREŠ snov v učbeniku in narediš izpiske ali miselni vzorec (5 povedi):
 • Na spletu si oglej posnetek TV INFODROM: KAKŠNE SO PRAVICE OTROK ter ZAGOVORNIK OTROKOVIH PRAVIC
 • Na sredino lista nariši sebe in zapiši vsaj 7 pravic, ki ti pripadajo kot otroku.
 • Zapiši še ime listine, kjer so zapisane otrokove pravice.

Spodaj naredi tabelico in zapiši 3 pravice in 3 dolžnosti, ki jih imaš kot otrok.

Ob koncu poišči še podatke, na katero telefonsko številko lahko pokličeš, ko si v stiski ali v težavah.

IZZIV: Pokliči babico ali dedka, lahko pa tudi onemoglo sosedo in jih vprašaj, ali lahko kaj postoriš zanje. Npr.: greš v trgovino namesto njih, odneseš smeti, pomagaš kaj posaditi na vrtu … Opravljene izzive zabeleži v zvezek.

 

NARAVOSLOVJE

Četrtek, 2. 4. 2020

ČLENONOŽCI: pipalkarji

V zvezek zapiši naslov ČLENONOŽCI in prepiši uvodno besedilo spodaj:

Členonožci so najštevilčnejše deblo živali. Znanih je preko milijon vrst, kar znaša tri četrtine vseh znanih živalskih vrst, po eni od novejših ocen pa naj bi bilo vseh vrst med 5 in 10 milijonov. Imajo členjeno telo in enako osnovno zgradbo kot kolobarniki: živčevje z “možgani“ na hrbtni strani sprednjega dela telesa in trebušnjačo – živčno povezavo na trebušnem delu v vsakem členu. Zasedajo vse ekosisteme. Členonožce razvrstimo v štiri razrede: pipalkarje, rake, stonoge in na žuželke.

 1. skupina členonožcev: pipalkarji

Med pipalkarje uvrščamo škorpijone, pajke, suhe južine in pršice

Na primeru osastega pajka boš pripravil miselni vzorec, ki naj vključuje:

 1. Umestitev v sistem
 2. Življenjski prostor
 3. Zgradba telesa (skica osastega pajka)
 4. Prehranjevanje
 5. Razmnoževanje
 6. Drugi predstavniki pajkov
 7. Ekološki pomen skupine

Za pomoč klikni TUKAJ (»poskrolaj« do členonožcev). Ne pozabi nalepiti nalepke živali, ki jo najdeš na zadnjih straneh v delovnem zvezku.

Nalogo poskušaj opraviti do pričetka videokonference, ki bo v danes ob 16. uri.

Povezavo za dostop do konference vam sporočim preko kanala.  

Četrtek, 26. 3. 2020

Kolobarniki: Utrjevanje snovi

Od 10.10 do 10.55 bomo izvedli interaktivni kviz, kot ga že poznamo. Na spletni strani www.menti.com  se s kodo prijavite 5. minut pred pričetkom kviza.

Kodo bom posredoval v kanal KVIZI in ostale interaktivne naloge 10 minut pred pričetkom.

Tisti, ki se kviza niste udeležili, mi na davorin.horvat@solavidem pošljite (fotografirajte s telefonom) odgovore na vprašanja:

 1. Vprašanje:  Katere skupine kolobarnikov poznamo?
 2. Vprašanje:  Umesti navadnega deževnika v sistem.
 3. Vprašanje:  Kako se pri deževniku imenuje posebna koža tvorba?
 4. Vprašanje:  Opiši značilnosti skupine, v katero sodi organizem pijavka. Skiciraj jo.
 5. Vprašanje:  Navadni deževnik opravlja pomembno delo. Razloži kakšno.

Vprašanja in odgovori naj bodo zapisani v zvezku za naravoslovje.

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

 

ŠPORT

Torek, 7. 4. 2020

Navodila za delo najdeš na spodnjih povezavah.


NAVODILA ZA DELO v tednu 6. 4. – 10. 4.

NAVODILA (klik na obarvano besedilo)

NALOGA 1 (1. ŠOLSKA URA)

NALOGA 2 (2. ŠOLSKA URA)

NALOGA 3 (3. ŠOLSKA URA)

 

IZBIRNI PREDMETI

 

DNEVI DEJAVNOSTI

Torek, 31. 3. 202

KULTURNI DAN

Pozdravljeni, sedmošolci. Današnji dan bo namenjen kulturnemu dnevu. Ker želimo, da si malo oddahnete od tehnologije, smo tudi delo zastavili tako, da bo le-te čim manj.

Zaposlitve so zastavljene tako, da so nekatere individualne, nekatere pa družinske.

V povratnem sporočilu (preko elektronskega sporočila ali kanala) vsak sporoči:

 1. Koliko dejavnosti si opravil (vsaj 3).
 2. Katere so bile te dejavnosti.

Vse delaš v zvezek za slovenščino. Ko se vrnemo v šolo, boš pokazal opravljeno delo, lahko pa tudi fotografiraš in fotografije po opravljenih aktivnostih pošlješ.  

mateja.krajnc@solavidem.si

Izmed individualnih izbereš dve dejavnosti, izmed družinskih pa eno dejavnost.

INDIVIDUALNE DEJAVNOSTI:

 1. ŠOLSKA HIMNA (s himno se ukvarjaj na poljuben način, lahko jo zapoješ, ilustriraš …). Tukaj si lahko zelo ustvarjalen. Besedilo najdeš na prvi strani šolske spletne strani (levo).
 1. ŠOLSTVO NEKOČ IN DANES

Pri tej nalogi si predstavljaj, da si novinar, ki ga zanimajo razlike med šolstvom nekoč in danes. Informacije boš pridobil pri svojih starših, če pa živiš skupaj s starimi starši, pa za odgovore prosi njih. Sestavi vsaj 10 vprašanj. Razmišljaj o malici, odmorih, poteku ur, odnosu učiteljev do učencev in odnosu učencev do učiteljev, o prihodu v šolo in domov – kako, na kakšen način so hodili v šolo …). Ko boš imel napisanih vsaj 10 vprašanj, z izbrano osebo opravi intervju, odgovore zapisuj v zvezek za slovenščino.

 1. OGLED poljubnih slovenskih filmov, gledaliških in lutkovnih predstav

Oglej si film ali predstavo po izbiri. V zvezek za slovenščino napiši, kaj si si ogledal, napiši vsaj 10 dogodkov.

Prilagam dve ideji, lahko pa sam pobrskaš po spletu in kaj poiščeš.

Na tej povezavi si lahko ogledate gledališko predstavo dijakov Škofijske klasične gimnazije Kit na plaži (Vinko Moderndorfer).

https://www.youtube.com/watch?v=KtvC0btp-lc

Tukaj pa je dokumentarni film o gradnji naše nove šole.

https://www.youtube.com/watch?v=fsVJvsC3sEQ

DRUŽINSKE DEJAVNOSTI:

 • DRUŽINSKO GLASNO BRANJE (izmenjaje berete vsi člani družine (ki znate brati)).
 • DRUŽINSKO PRIPOVEDOVANJE ZGODB (vsak si izmisli eno zgodbo, uporabi lahko seveda že znane motive, nato pripovedujete drug drugemu – bodite pozorni na aktivno poslušanje, pozornost, spoštljivo komunikacijo).
 • DRUŽABNE IGRE V KROGU DRUŽINE (druženje, spoštljiva komunikacija, sledenje navodilom (branje navodil) …).

Morda vam bo všeč tudi...