8.A

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

LIKOVNA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

Ponedeljek, 6. 4. 2020

Naslov v zvezek: Analiza glasbenih primerov.

https://www.youtube.com/watch?v=gNmO1iD9KN4

a) O čem govori besedilo? ( Velja za 1. primer. Odgovori v nekaj stavkih in si pomagaj z besedilom, ki ga poišči na spletu.)

b) Vrsta glasbe?

c) Zvrst glasbe?

d) Glasbena oblika(izpolniš, če je klasična zvrst glasbe).

e) Značaj?

f) Zasedba?

g) Ime avtorja skladbe in izvajalca?

 1. https://www.youtube.com/watch?v=7NpklKcfI5o
 2. https://www.youtube.com/watch?v=-hJf4ZffkoI
 3. https://www.youtube.com/watch?v=zakKvbIQ28o

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Naslov v zvezek: GLASBENE OBLIKE V KLASIČNI GLASBI

 1. Poslušaj oddajo in odgovori na vprašanja:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/34955017

 1. O kateri glasbeni obliki je govora?
 2. Kateri so moški in ženski pevski glasovi?
 3. Imenuj naslov 3 znanih oper, ki jih je napisal Giuseppe Verdi in jih pevka omeni? (pravilen zapis poišči na spletu).
 4. Kateri pevski glas poje pevka Irena, ki jo vidimo v videu?
 5. Kako se imenuje pevski del solista v operi?

Ponedeljek, 23. 3. 2020

 1. Poglej in poslušaj oddajo:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/69847323

 1. Imenuj glasbeno zasedbo, ki je predstavljena.
 2. Naštej glasbila, ki sestavljajo to zasedbo.
 3. Ime zasedbe je tudi ime glasbene oblike v klasični glasbi. Kateri od treh dunajskih klasikov je napisal največ skladb v tej obliki in velja za očeta te glasbene oblike?
 4. Dobro poslušaj pogovor in odgovori, kdaj in če se je prenehala pisati klasična glasba?
 5. Pojdi iz hiše oz. v naravo, bodi 3 minute popolnoma tiho in pozorno poslušaj ter zapiši vse, kar slišiš.

 

GEOGRAFIJA

Petek, 3. 4. 2020

Tema: ZDA

 • Preberi učno snov v SDZ na straneh 82-84.
 • V zvezek naredi izpiske (prebivalstvo ZDA, gospodarsko najrazvitejša država na svetu, kmetijstvo ZDA, razvoj gospodarstva; ne pozabi na Silicijevo dolino).
 • Reši vaji 1 in 2 na omenjenih straneh.
 • Slike rešenih vaj in izpiskov pošlji še danes na polona.vindis@solavidem.si. ali jih objavi v naš kanal 8.A – GEO, ZGO.

Petek, 27. 3. 2020

Tema: Gospodarstvo Severne Amerike

 • Preberi učno snov v samostojnem delovnem zvezku (SDZ) na straneh 78-80.
 • V zvezek naredi izpiske po poglavjih.
 • Reši vaji 1-2 na omenjenih straneh.
 • Slike rešenih vaj in izpiskov pošlji še danes na polona.vindis@solavidem.si.

 

ZGODOVINA

Četrtek, 2. 4. 2020

KAKO SE JE UTRJEVALA DEMOKRACIJA (1. del)

 • Preberi učno snov v SDZ na straneh 98-99.
 • V zvezek naredi izpiske iz prvih dveh poglavij (1. Širjenje demokratičnih pravic v 2/2 19. stoletja, 2. Boj za žensko enakopravnost).
 • Poslikaj narejeno in še danes pošlji na polona.vindis@solavidem.si ali objavi v našem kanalu 8.A – GEO, ZGO.

Četrtek, 26. 3. 2020

USPEHI IN NEUSPEHI NACIONALNIH GIBANJ

 1. ZDRUŽITEV ITALIJE
 • Italijani razdeljeni med več držav – nezadovoljstvo Italijanov naraščalo
 • Za združitev Italije so si prizadevali:
  • gibanje Mlada Italija (Giuseppe Mazzini),
  • Sardinsko kraljestvo, (Camillio di Cavour)
  • Giuseppe Garibaldi – 1860 s četami prostovoljcev (rdečesrajčniki) na Siciliji začel osvobodilni pohod.
  • Po uspešni vojni proti Avstriji je leta 1861 nastala KRALJEVINA ITALIJA:
   • vladal sardinski kralj Viktor Emanuel II
   • Rim glavno mesto (ustavna monarhija)
   • velike razlike med S in J delom države

      2. NASTANEK NEMŠKEGA CESARSTVA

 • nemške dežele povezane v ohlapno Nemško zvezo (najpomembnejši državi Prusija in avstrijsko cesarstvo)
 • Otto von Bismarck (kancler) – izpeljal združitev nemških dežel, zagovarjal združitev brez Avstrije (malonemški program)
 • Prusija najprej združila severne nemške države  Severnonemška zveza, nato še južne nemške države.
 • 1871 razglašeno združeno Nemško cesarstvo (vladal Viljem I.)
 1. NASTANEK AVSTRO-OGRSKE
 • Avstrijsko cesarstvo številne notranje težave, izgubljali vojne in ozemlja
 • najmočnejša naroda: Nemci in Madžari, čeprav številčno nista prevladovala.
 • leta 1867 je bil uveden DUALIZEM – dvojna monarhija:
  • Država se preoblikovala v dve samostojni in enakopravni enoti/polovici in dobila novo ime AVSTRO-OGRSKA
  • vsaka polovica je imela svojo vlado, skupni pa so bili: vladar, vojska, zunanja politika, denar.
 • Večina slovenskega ozemlja je spadala v avstrijsko polovico države, razen Prekmurja.
 • slovanski narodi monarhije prepuščeni Nemcem in Madžarom.

Torek, 24. 3. 2020

Tema: Pomlad narodov v Evropi

 • Preberi učno snov v učbeniku na straneh 93-94.
 • V zvezek naredi izpiske (pojasni zakaj letu 1848 pravimo tudi pomlad narodov; kateri narodi so želeli lastno državo kateri pa večjo samostojnost znotraj obstoječih držav in ali jim je to uspelo; zakaj pravimo, da je zmagal konservatizem in kakšen napredek je revolucija prinesla).
 • Nato odgovori na vprašanja iz rubrike »Ponovimo in premisli« na str. 96.

 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Petek, 3. 4. 2020

NAVODILA ZA IZDELAVO POWER POINT PREDSTAVITVE PRI DKE

Klikni TUKAJ.

Petek, 27. 3. 2020

Navodila za delo najdeš v priponki.

 

FIZIKA

Četrtek, 2. 4. 2020

Enote za ploščino

Najprej na povezavi poglej rešitve prejšnje ure.

https://drive.google.com/file/d/13k_pw5OeG09fdT-jbWqk8xsS5OamGzLi/view?usp=sharing

V samostojnem delovnem zvezku si na strani 30 oglej enote za ploščino in njihove pretvorbe. Zapiši jih v zvezek.

V zvezek reši najprej naloge, ki jih najdeš na zgornji povezavi, nato še naloge iz učbenika:   44. nalogo – like preriši v zvezek, 45., 46., 47., 49.

Če želiš še več ponoviti, opravi še nalogo 48. Besedila nalog iz učbenika ni potrebno prepisovati, izpiši le podatke.

Četrtek, 26. 3. 2020

Najprej si poglej rešitve od zadnjič na povezavi:

Odgovori in namigi

Ploščino ploskve lahko izračunamo ali pa jo izmerimo.

 1. Geometrijskim likom lahko izračunamo ploščino tako, da najprej zmerimo dolžine stranic. To si se naučil že pri matematiki. Da ponoviš, izračunaj ploščine spodnjim likom.

V zvezek zapiši naslov PLOŠČINA (S). V fiziki bomo označevali ploščino s S. Zapiši pod naslov podatke in izračunaj po zgledu na spodnji povezavi.

Delovni list 1

a) pravokotnik z dolžino 12 cm in širino 27 cm

b) kvadrat  s stranico 6,7 dm

c) pravokotnik z dolžino7,8 m in širino 6.5 m

d) kvadrat s stranico 8,9 cm

2)Izmeri ploščino podplata.

Stopi na karirast papir (zvezek) in obriši stopalo. Potem preštej kvadratke in pretvori v enote za ploščino.

Torek, 24. 3. 2020

Ponovili bomo o silah.

V zvezek nariši sile in odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v celih povedih. Če se česa ne spomniš, pobrskaj po zvezku ali učbeniku.

 • Nariši sile:

F1 = 400 N v levo,

F2 = 80 N v desno,

F3 = 1 N navzgor,

F4 = 0,6 N navzdol,

F5 = 7000 N v desni zgornji vogal zvezka,

Fa = 75 N v zgornji levi vogal,

F9 = 0,12 N v levo

 • Odgovori na vprašanja:

Kolikšna je sila teža telesa z maso 15 kg?

Kako imenujemo napravo za merjenje sile?

Katere sile delujejo na daljavo?

 

KEMIJA

Ponedeljek, 6. 4. 2020

Tema: NEKOVINE

(Za ogled priponke klikni tukaj.

Četrtek, 2. 4. 2020

Zaradi združevanja predmetov so navodila pri bologiji (pojasnilo najdete na oglasni deski v eAsistentu).

Četrtek, 26. 3. 2020

Kovine v vsakdanu

Tako, spoznal/a si že vire elementov v naravi in se naučil/a, da jih najdemo v zraku, vodi in zemeljski skorji.

V prejšnjem navodilu za delo si se srečal/a s KOVINAMI, ki predstavljajo glavnino vseh elementov. Navodila za današnji uri najdeš TUKAJ.

 

BIOLOGIJA

Ponedeljek, 6. 4. 2020

Zaradi združevanja vsebin so navodila za delo pri kemiji.

Četrtek, 2. 4. 2020

ČUTILA, ŽIVČEVJE, DIHALA, KRVNA OBTOČILA

organski sistemi

TIMSKO PROJEKTNO DELO – navodila so v priponki.

TIMSKO PROJEKTNO DELO

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Danes se boš srečal/a z novim organskim sistemom: PREBAVILA in prebavna pot pri človeku.

(Za delo klikni na spodnjo povezavo ….)

https://drive.google.com/file/d/1ZIJkC5RtaRRqdhVstTg30BlLsKx3i2ch/view?usp=sharing

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Sreda, 1. 4. 2020

Utrjevanja znanja o kovinah na spletni strani

Nadaljnja navodila imate v dokumentu na kanalu 8.A – TIT

 

ŠPORT

Ponedeljek, 6. 4. 2020

Vsebina: SRCE IN SRČNI UTRIP

Opravi spodnje naloge in ob koncu tedna pošlji rezultat učitelju športa.

NAVODILA ZA DELO

Četrtek, 2. 4. 2020

Rešujete tabelo za 2. teden in jo v petek pošljete izpolnjeno po kanalu ali pa na email gorazd.cernila@guest.arnes.si.

NAVODILA ZA VAJE

Sreda, 1. 4. 2020

Navodila za delo najdeš v priponki.

NAVODILA

 

 

IZBIRNI PREDMETI

 

Torek, 31. 3. 2020

KULTURNI DAN

Tema kulturnega dne: »Razvijanje mnogoterih zmožnosti«.

Spodaj imate napisane različne dejavnosti znotraj kulturnega dne. Izberite si DVE dejavnosti izmed:

 1. OGLED ZGODOVINE NAŠE ŠOLE – Oglej si dokumentarni film o gradnji naše nove šole ter v zvezek za slovenščino napiši, kaj si si ogledal, napiši vsaj 10 dogodkov.

https://www.youtube.com/watch?v=fsVJvsC3sEQ

 1. ŠOLSKA HIMNA – lahko jo zapoješ, ilustriraš oziroma jo vključiš na poseben način. V primeru, da si pozabil besedilo, ga najdeš na šolski spletni strani. Za glasbeno spremljavo klikni spodnjo povezavo.

https://drive.google.com/file/d/1HjiVdiz8ju7Rit3E82U1ctePs9CVcSBn/view?usp=sharing

 1. ŠOLSTVO NEKOČ IN DANES – s starši naredi intervju, lahko pokličeš stare starše po telefonu, zastavi jim 10 vprašanj in zapiši odgovore. Vprašanja se lahko nanašajo na malico, odmore, potek ur, odnos učiteljev in odnos do učiteljev, prihod v šolo in domov – kako, na kakšen način … Zapiske lahko narediš kar v zvezek za slovenščino.

Izberite si še ENO dejavnost, kjer je vključenih več članov družine. Izbirate lahko med:

 1. DRUŽINSKI KULTURNI PROGRAM – vsak član družine naj pripravi eno kulturno točko, ki lahko zajema branje poljubnih besedil, plesanje, igranje na inštrument, petje … ter jo predstavi drugim članom – lahko v stilu »Pokaži, kaj znaš«.
 1. DRUŽINSKO GLASNO BRANJE – vsi člani družine izmenjaje berete poljubno delo/knjigo.
 1. DRUŽINSKO PRIPOVEDOVANJE ZGODB – vsak član družine si izmisli eno zgodbo, uporabi lahko seveda že znane motive, nato pripovedujete drug drugemu. Pri tem se pozorno poslušate in spoštljivo komunicirate.
 1. DRUŽABNE IGRE V KROGU DRUŽINE – pri katerih se družite, spoštljivo komunicirate, sledite navodilom igre ….

Kot povratno informacijo mi napišite, katere dejavnosti ste izbrali, kako je dan potekal, kako ste se imeli, lahko se poslikate … Sporočite mi na moj mail tina.oresek@solavidem.si ali na naš razredni kanal znotraj Komunikacije na eAsistentu.

Morda vam bo všeč tudi...