8.B

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

LIKOVNA UMETNOST

Sreda, 1. 4. 2020

Učenci, narišite človeško figuro v prostoru. Pri risanju upoštevajte proporce (sorazmerje delov človeškega telesa) oz. pazite in upoštevajte pravilne velikosti posameznih delov telesa. NE RIŠITE OBRAZA! Za začetek si oglej video na spodnji povezavi. S posnetkom si lahko pomagaš pri risanju figure.

Nasvet: Višina človeškega telesa meri 7 glav.

povezava: https://www.youtube.com/watch?v=_oXtc-bBiEs

GLASBENA UMETNOST

Četrtek, 2. 4. 2020

Naslov v zvezek: GLASBENE OBLIKE V KLASIČNI GLASBI

 1. Poslušaj oddajo in odgovori na vprašanja:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/34955017

 1. O kateri glasbeni obliki je govora?
 2. Kateri so moški in ženski pevski glasovi?
 3. Imenuj naslov 3 znanih oper, ki jih je napisal Giuseppe Verdi in jih pevka omeni? (pravilen zapis poišči na spletu).
 4. Kateri pevski glas poje pevka Irena, ki jo vidimo v videu?
 5. Kako se imenuje pevski del solista v operi?

Četrtek, 26. 3. 2020

(KLASICIZEM IN ROMANTIKA)

 1. Poglej in poslušaj oddajo:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/69847323

 1. Imenuj glasbeno zasedbo, ki je predstavljena.
 2. Naštej glasbila, ki sestavljajo to zasedbo.
 3. Ime zasedbe je tudi ime glasbene oblike v klasični glasbi. Kateri od treh dunajskih klasikov je napisal največ skladb v tej obliki in velja za očeta te glasbene oblike?
 4. Dobro poslušaj pogovor in odgovori kdaj in če se je prenehala pisati klasična glasba?
 5. Pojdi iz hiše, oz. v naravo, bodi 3 minute popolnoma tiho in pozorno poslušaj, ter zapiši vse kar slišiš.

 

GEOGRAFIJA

Petek, 3. 4. 2020

Tema: SREDNJA AMERIKA IN MEHIKA

 • Preberi učno snov v PRILOGI (pdf) in s pomočjo tega naredi izpiske (poglej zadnji dve strani).
 • Pri delu si pomagaj z Atlasom sveta in vse reliefne enote tudi poišči na karti.
 • Preberi snov v SDZ na strani 87 in reši vajo 1.
 • Slike rešene vaje in izpiskov pošlji še danes na polona.vindis@solavidem.si ali jih objavi v naš kanal 8.B – GEO, ZGO.

Petek, 27. 3. 2020

Tema: Kanada

 • Preberi učno snov v SDZ na straneh 85-86.
 • V zvezek naredi izpiske po poglavjih.
 • Reši vaji 1-2 na omenjenih straneh.
 • Slike rešenih vaj in izpiskov pošlji še danes na polona.vindis@solavidem.si.

Torek, 24. 3. 2020

Tema: ZDA

 • Preberi učno snov v samostojnem delovnem zvezku (SDZ) na straneh 82-84.
 • V zvezek naredi izpiske (prebivalstvo ZDA, gospodarsko najrazvitejša država na svetu, kmetijstvo ZDA, razvoj gospodarstva; ne pozabi na Silicijevo dolino).
 • Reši vaji 1 in 2 na omenjenih straneh.

 

ZGODOVINA

Ponedeljek, 6. 4. 2020

KAKO SE JE OKREPILO POLITIČNO DELOVANJE SLOVENCEV (2. del)

 • Danes bomo obravnavali 2. del te učne snovi.
 • Preberi učno snov v učbeniku na straneh 106-108 – poglavji o prvih slovenskih političnih strankah in o političnih načrtih Slovencev ob prelomu stoletja
 • Naredi izpiske:
  • naštej vse 3 politične tabore na slovenskem (v obliki tabele) in vsakega izmed njih opiši (voditelji, stranke, program, kdo so bili volilvci)
  • opiši politične načrte Slovencev ob prelomu stoletja (neenakopraven položaj; na kakšne načine so se povezovali; opiši jugoslovansko idejo, trializem, neoilirizem in preporodovce).
 • Odgovori na vprašanja iz rubrike »Ponovimo in premisli« na str. 10.
 • Poslikaj narejeno in še danes pošlji na polona.vindis@solavidem.si ali objavi v našem kanalu 8.B – GEO, ZGO.

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Kako se je okrepilo politično delovanje Slovencev

 • To učno snov bomo obravnavali 2 učni uri.
 • Danes preberi učno snov v učbeniku na straneh 105-106 – 1. poglavje o čitalnicah in taborih in v zvezek naredi izpiske:
  • med seboj primerjaj čitalnice in tabore (kaj so, kje so potekali, kdaj, kdo se jih je udeleževal in kaj so na njih zahtevali)
  • primerjaj še liberalni in konservativni del slovenske enotne stranke.
 • Poslikaj narejeno in še danes pošlji na polona.vindis@solavidem.si ali objavi v našem kanalu 8.B – GEO, ZGO.

Torek, 24. 3. 2020

Tema: Leto 1848 in Slovenci (se nadaljuje)

 • Preberi učno snov v učbeniku (Leto 1848 in Slovenci) na straneh 103-105.
 • V zvezek naredi izpiske iz 2. in 3. poglavja (Med Slovenci se je širila revolucija, Politično delovanje ja začasno zamrlo); poseben poudarek nameni prvemu slovenskemu političnemu programu – Zedinjeni Sloveniji.
 • Pisno odgovori na vprašanja Ponovimo in Premisli na strani 104.

 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Ponedeljek, 6. 4. 2020

Globalizacija

Klikni za navodila.

Ponedeljek, 30. 3. 2020

NAVODILA ZA IZDELAVO POWER POINT PREDSTAVITVE PRI DKE

Klikni TUKAJ.

Ponedeljek, 23. 3. 2020

 1. Vse delaš v zvezek za DKE.
 2. Napišeš naslov: GLOBALIZACIJA
 3. Pomagaš si z učbenikom str.55 – 58, spletom, znanjem iz prejšnjih let,…
 4. PREBEREŠ in narediš izpiske ali miselni vzorec:
 • Kaj sploh beseda globalizacija pomeni …
 • Na spletu si oglej posnetek TV INFODROM: Kaj je globalizacija
 • Nariši sebe na sredino lista in zapiši, od kod so prišle tvoje hlače (pogledaš na listek, kje so bile narejene MADE IN:____), prav tako za majico, trenirko, jakna, pižamo, teniske, svoj telefon …)
 • Zraven sebe NARIŠI izdelke, ki jih boš ta dan pojedel, ter dopiši deželo izvora.

Spodaj naredi tabelico in zapiši 3 dobre in 3 negativne strani globalizacije.

 1. Ko dokončaš, slikaš izdelek ali ga skeniraš in mi pošlješ na moj mail (tamara.vamberger@guest.arnes.si).
 2. Če imaš težave, dileme in jih ne zmoreš rešiti, mi pišeš na mail …
 3. Rok za oddajo je 29. 3.2020 do 20.00.

 

FIZIKA

Četrtek, 2. 4. 2020

Enote za ploščino

Najprej na povezavi poglej rešitve prejšnje ure.

https://drive.google.com/file/d/13k_pw5OeG09fdT-jbWqk8xsS5OamGzLi/view?usp=sharing

V samostojnem delovnem zvezku si na strani 30 oglej enote za ploščino in njihove pretvorbe. Zapiši jih v zvezek.

V zvezek reši najprej naloge, ki jih najdeš na zgornji povezavi, nato še naloge iz učbenika:   44. nalogo – like preriši v zvezek, 45., 46., 47., 49.

Če želiš še več ponoviti, opravi še nalogo 48. Besedila nalog iz učbenika ni potrebno prepisovati, izpiši le podatke.

Četrtek, 26. 3. 2020

Najprej si poglej rešitve od zadnjič na povezavi:

Odgovori in namigi

Ploščino ploskve lahko izračunamo ali pa jo izmerimo.

 1. Geometrijskim likom lahko izračunamo ploščino tako, da najprej zmerimo dolžine stranic. To si se naučil že pri matematiki. Da ponoviš, izračunaj ploščine spodnjim likom.

V zvezek zapiši naslov PLOŠČINA (S). V fiziki bomo označevali ploščino s S. Zapiši pod naslov podatke in izračunaj po zgledu na spodnji povezavi.

Delovni list 1

a) pravokotnik z dolžino 12 cm in širino 27 cm

b) kvadrat  s stranico 6,7 dm

c) pravokotnik z dolžino7,8 m in širino 6.5 m

d) kvadrat s stranico 8,9 cm

2)Izmeri ploščino podplata.

Stopi na karirast papir (zvezek) in obriši stopalo. Potem preštej kvadratke in pretvori v enote za ploščino.

Torek, 24. 3. 2020

Ponovili bomo o silah.

V zvezek nariši sile in odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v celih povedih. Če se česa ne spomniš, pobrskaj po zvezku ali učbeniku.

 • Nariši sile:

F1 = 400 N v levo,

F2 = 80 N v desno,

F3 = 1 N navzgor,

F4 = 0,6 N navzdol,

F5 = 7000 N v desni zgornji vogal zvezka,

Fa = 75 N v zgornji levi vogal,

F9 = 0,12 N v levo

 • Odgovori na vprašanja:

Kolikšna je sila teža telesa z maso 15 kg?

Kako imenujemo napravo za merjenje sile?

Katere sile delujejo na daljavo?

 

KEMIJA

Četrtek, 2. 4. 2020

Zaradi združevanja predmetov so navodila pri bologiji (pojasnilo najdete na oglasni deski v eAsistentu).

Četrtek, 26. 3. 2020

Kovine v vsakdanu

Tako, spoznal/a si že vire elementov v naravi in se naučil/a, da jih najdemo v zraku, vodi in zemeljski skorji.

V prejšnjem navodilu za delo si se srečal/a s KOVINAMI, ki predstavljajo glavnino vseh elementov. Navodila za današnji uri najdeš TUKAJ.

Torek, 24. 3. 2020

Kovine-lastnosti in uporaba:

Iz učbenika na strani 97 do 99 si zbrano preberite informacije o kovinah. Navodila za današnji uri najdeš TUKAJ.

V zvezek zapišite zgornji naslov in povzetek, ki je na str. 99.

Lahko si prepišete tudi razpredelnico.

V zvezek zapišite še odgovore  na vprašanja iz strani 99.

 

BIOLOGIJA

Petek, 3. 4. 2020

NADALJEVANJA PROJEKTA ORGANSKIH SISTEMOV

Danes bomo tudi spregovorili o zdravju.

Učil/a se boš o virusih, ki ogrožajo naše zdravje lahko tudi naše življenje.

(Za delo klikni na spodnjo povezavo ….)

https://drive.google.com/file/d/1FKZAUjORn0iH67oXEeAJhx2Ltbodguio/view?usp=sharing

Četrtek, 2. 4. 2020

ČUTILA, ŽIVČEVJE, DIHALA, KRVNA OBTOČILA

organski sistemi

TIMSKO PROJEKTNO DELO – navodila so v priponki.

TIMSKO PROJEKTNO DELO

Petek, 27. 3. 2020

Danes se boš srečal/a z novim organskim sistemom: PREBAVILA in prebavna pot pri človeku.

(Za delo klikni na spodnjo povezavo …)

https://drive.google.com/file/d/1KeuViI7c1FGf8Fj3JFGHCqbxAyquyPtp/view?usp=sharing

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

ŠPORT

Ponedeljek, 6. 4. 2020

Vsebina: SRCE IN SRČNI UTRIP

Opravi spodnje naloge in ob koncu tedna pošlji rezultat učitelju športa.

NAVODILA ZA DELO

Četrtek, 2. 4. 2020

Rešujete tabelo za 2. teden in jo v petek pošljete izpolnjeno po kanalu ali pa na email gorazd.cernila@guest.arnes.si.

NAVODILA ZA VAJE

Sreda, 1. 4. 2020

Navodila za delo najdeš v priponki.

https://drive.google.com/file/d/1FOzWbFLCilwEADiQVlRD8MFzGtV_Xe6g/view?usp=sharing

 

IZBIRNI PREDMETI

Torek, 31. 3. 2020

Morda vam bo všeč tudi...