9.A

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

LIKOVNA UMETNOST

Učenci, nekaj časa nazaj smo se pogovarjali o animiranem filmu/animaciji, nekateri ste jo tudi naredili v skupinah. Če na kratko ponovimo, kaj je animacija? Spomnite se na kak način ste dosegli »premikanje predmetov«. Vsak premik predmeta fotografiraš in tako ustvariš gibanje. Pri fotografiranju paziš, da je telefon vedno na istem mestu, lahko si pomagaš s stojalom, ki si ga lahko izdelaš npr. iz lego kock ali naredi iz kartona, ipd. (https://www.youtube.com/watch?v=FH_c5yhEuvs&t=541s)

Za začetek si na svoj pametni telefon namesti aplikacijo »Stop Motion Studio«. Najdeš jo na Google Play ali pa v Appstore, odvisno od tipa telefona. Ko imaš aplikacijo, potrebuješ samo še idejo oz. zgodbo, scenarij. Da vam bo lažje, vam predlagam, da delate na temo KORONAVIRUS. Delovanje aplikacije je povsem preprosto. Za lažjo predstavo vam prilagam nekaj fotografij zaslona telefona v aplikaciji (GLEJ SPODAJ!).

https://drive.google.com/file/d/1HhZQWbU99nwlRqScUXuYSbYo2vlThVOa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HzQdVfFD36deb8xPqvTi86ZKQjLnCzdn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GYGsyhmiv2sfh5jXyNmOb2ZugMpN0nIo/view?usp=sharing

Navodila za aplikacijo najdete tudi na povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=X_M468S86HI .

PROSIM VAS, DA KONČNE IZDELKE, KRATKE ANIMACIJE NA TEMO »KORONAVIRUS« POŠLJETE NA MOJ EMAIL: marko.kuncnik@solavidem.si . ROK ZA POŠILJANJE ANIMIACIJ JE ČETRTEK, 9. APRIL 2020!

 

GLASBENA UMETNOST

Torek, 24. 3. 2020

GLASBA 2. POLOVICE 20. STOLETJA

Naslov v zvezek: 2. polovica 20. stoletja – John Cage

 1. Poslušajte, poglejte posnetek in ga analizirajte, ter odgovorite:

https://www.youtube.com/watch?v=Oh-o3udImy8

 1. Vrsta glasbe?
 2. Zvrst glasbe?
 3. Zasedba?
 4. Kaj bi izpostavili v tem delu?
 5. Kaj meniš, čemu je skladatelj želel, da obiskovalci posvetijo pozornost in česa naj se zavedajo med dogajanjem?
 6. Iz opisa pod videom izpiši naslov skladbe in avtorja.
 7. Na spletu poišči drugo ime oz. podnaslov te skladbe.
 1. Prepiši v zvezek vse, kar je krepko zapisano v spodnjem zapisu. Z zapisom si lahko prav tako pomagaš odgovoriti na kakšno vprašanje iz 1. naloge.

John Cage: veliki skladatelj in glasbeni teoretik, eden največjih mojstrov neomodernizma, predhodnik in učitelj tako rekoč vseh, ki so v drugi polovici 20. stoletja delali glasbo in/ali o njej razmišljali.

Njegova najbolj slavna, da ne rečemo razvpita skladba, je 4′ 33″. Naslov pomeni trajanje tišine, ki jo izvaja bodisi solist ali poljubno število glasbenikov, vse do simfoničnega orkestra. Ja, tišine: nihče ne igra, vsi so tiho, sedijo. In kaj publika posluša? Škripanje stolov, odkašljevanje, dihanje, tiktakanje ure.

John Cage je hotel, da se ljudje zavedajo zvokov, ki jih obdajajo tudi v tišini. Tako je nastala ena najbolj zabavnih, duhovitih, ironičnih skladb, kar jih je bilo kdaj skomponiranih. Pa tudi največkrat izvajanih. Tako rekoč uprizorjenih.

Skladatelj je bil tudi utemeljitelj »prepariranega klavirja«.

 1. Na spletu pobrskaj pomen besedne zveze prepariran klavir in značilnosti skladb za prepariran klavir, ter ugotovitve zapiši.

Video primer: https://www.youtube.com/watch?v=gFj4-AA4p_E

 

GEOGRAFIJA

Petek, 3. 4. 2020

Tema: SESTAVA PREBIVALSTVA

 • Preberi učno snov v samostojnem delovnem zvezku (SDZ) na straneh 46-48.
 • V zvezek naredi izpiske po poglavjih ( Narodna sestava prebivalstva, 2. Izobrazbena sestava, 3.Verska sestava prebivalstva ter 4. Aktivno prebivalstvo).
 • Reši vaje 1-4.
 • Slike rešenih vaj in izpiskov pošlji še danes na polona.vindis@solavidem.si ali jih objavi v naš kanal 9.A – GEO, ZGO.

Četrtek, 2. 4. 2020

Tema: NARAVNO GIBANJE PREBIVALSTVA

 • Preberi učno snov v samostojnem delovnem zvezku (SDZ) na strani 43-44.
 • V zvezek naredi izpiske.
 • Reši vajo 4.
 • Na strani 44 nariši starostno piramido domačega kraja – Videm pri Ptuju za leto 2019 s pomočjo podatkov, ki jih poiščeš na spletu (si-stat.sià Demografsko in socialno področjeà Prebivalstvoà Število prebivalcev à Število prebvalcev, naselja à Prebivalstvo – izbrani kazalniki, naselja, Slovenija, letno à obkljukaš moški, ženke; poiščeš kraj Videm pri Ptuju; obkljukaš leto 2019 à prikaži tabelo in razberi podatke ter jih vpiši v starostno piramido)
 • Slike rešenih vaj in izpiskov pošlji še danes na polona.vindis@solavidem.si. ali jih objavi v naš kanal 9.A – GEO, ZGO.

Petek, 27. 3. 2020

Tema:  Naravno gibanje prebivalstva

 • Preberi učno snov v SDZ na strani 41-42.
 • V zvezek naredi izpiske.
 • Reši vaje od 1 do 3 na omenjenih straneh.

Slike rešenih vaj in izpiskov pošlji še danes na polona.vindis@solavidem.si.

 

ZGODOVINA

Četrtek, 2. 4. 2020

USTVARJANJE SLOVENCEV V ČASU MED OBEMA VOJNAMA

 • Preberi učno snov v učbeniku na straneh 97-98.
 • V zvezek naredi izpiske (1. Čas velikega napredka, 2. Umetniško ustvarjanje)
 • Odgovori na vprašanja iz rubrike »Ponovimo in premisli« na str. 98.
 • Poslikaj narejeno in še danes pošlji na polona.vindis@solavidem.si ali objavi v našem kanalu 9.A – GEO, ZGO

Sreda, 1. 4. 2020

Tema: KAKO SO ŽIVELI SLOVENCI V ČASU MED OBEMA VOJNAMA

 • Preberi učno snov v učbeniku na straneh 95-96.
 • V zvezek naredi izpiske (položaj delavcev, kmetov in meščanov ter o slovenskih športnikih).
 • Nato odgovori na vprašanja iz rubrike »Ponovimo in premisli« na str. 96.
 • Poslikaj narejeno in še danes pošlji na polona.vindis@solavidem.si ali objavi v našem kanalu 9.A – GEO, ZGO.

Četrtek, 26. 3. 2020

Tema: Slovensko gospodarstvo

 • Preberi učno snov v učbeniku na straneh 92-94.
 • V zvezek naredi izpiske (1. Propadnje slovenskih kmetov, 2. Slovenska industrija, 3.Turizem).
 • Nato odgovori na vprašanja iz rubrike »Ponovimo in premisli« na str. 94.

 

FIZIKA

Četrtek, 2. 4. 2020

Elektroskop in influenca

Najprej preveri, če si približno tako narisal električne sile med naboji, kot je na povezavi.

https://drive.google.com/file/d/1-kL9Oq6Ac_wG0z5TDk2Nn6UmVpMNyX0h/view?usp=sharing

V učbeniku preberI snov o elektroskopu na strani 98 zeleno. Oglej si poskus na povezavi.

https://eucbeniki.sio.si/fizika9/189/index4.html

V zvezek zapiši podnaslov ELEKTROSKOP nariši elektroskop in pripiši, da je to naprava za merjenje, zaznavanje električnega naboja.

Preberite še snov o influenci v učbeniku na strani 100 zgoraj in si preberite in oglejte pojav influenca na zgornji povezavi.

V zvezek zapišite podnaslov INFLUENCA in narišite sliko iz povezave. Pripišite, kateri pojav je influenca.

Kot zanimivost si preberite še zeleno na strani 99.

Četrtek, 26. 3. 2020

Električne sile

Najprej si poglej rešitve od zadnjič na povezavi:

Odgovori 9

V navodilu v torek si prebral nekaj na spletni strani. Tam je bilo zelo nazorno prikazano, kakšne električne sile delujejo med naboji. Še enkrat si poglej in v zvezek zapiši naslov Električne sile in nariši in zapiši, kakšne so električne sile. Ne riši oseb, kot je na spletni strani, ampak le krogec in v njem +        ali – .

O električnih silah smo govorili že v osmem razredu. To je sila, ki deluje na daljavo. Naredili smo dva poskusa: z geotrikotnikom in natrganimi papirčki ter poskus z naelektreno palico in curkom vode. Zdaj dodajamo še to, da električne sile delujejo med naelektrenimi telesi.

Električna sila deluje le v določenem prostoru – ELEKTRIČNEM POLJU. Če sta naelektreni telesi predaleč, med njima ne deluje električna sila. Električno polje ponazorimo s črtami, ki jim pravimo električne silnice. O električnem polju si preberite na spodnji povezavi in si v zvezek narišite električno polje posameznega naboja in električno polje dveh nabojev, ki sta dovolj blizu, da delujejo električne sile.

Delovni list 1 9

Preberi si še v učbeniku na strani 97 in v zvezek nariši krpo in palico z nabojem pred drgnjenjem in po njem.

Torek, 24. 3. 2020

Na spodnji povezavi si preberi snov Električni naboj in električna sila, poglej animacijo in slike.

https://eucbeniki.sio.si/fizika9/189/index.html

Nato v zvezek napiši naslov Električni naboj in odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek v celih povedih.

 • Kateri delec je nosilec pozitivnega električnega naboja?
 • Kateri delec nosi negativni električni naboj?
 • Kdaj je snov električno nevtralna?
 • Kdaj je snov naelektrena?
 • Nariši en primer naelektrene snovi (pomagaj si z animacijo na spletni strani).
 • Katero fizikalno količino izražamo z enoto As?
 • As zapiši z besedo.
 • Kolikšen je osnovni naboj?

Preberite še učno snov v učbeniku na strani 96.

Zvečer lahko poskusiš sleči pulover v temi in opazuješ, če boš videl iskrice.

 

KEMIJA

Ponedeljek, 6. 4. 2020

PONOVITEV ELEKTROLITOV

Učenci ste povabljeni na video konferenco ob 12.05 uri.

Pripraviš si:

*periodni sistem elementov,

*zvezek za kemijo,

*narejeno tabelo za pisanje enačb in kemijskih reakcij elektrolitov,

*pisalo

Preko našega kanala boste še natančneje usmerjeni.

Petek, 3. 4. 2020

ORGANSKE KISIKOVE SPOJINE

ponovitev in nadgradnja učne snovi

POVEZAVA DO NAVODIL

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Alkohole, kisikove derivate ogljikovodikov, že poznaš.

Danes se boš učil/a o karboksilnih kislinah in poliestrih

(Za delo klikni na spodnjo povezavo ….)

https://drive.google.com/file/d/1LcXzL2b9nTj7BxBKxl0jmClWFTeQGAJH/view?usp=sharing

 

BIOLOGIJA

Ponedeljek, 6. 4. 2020

 

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Biotska evolucija človeka: hominizacija

Danes bomo ob 10.00 izvedli predavanje v obliki videokonference. Nadaljujemo z biotsko evolucijo človeka.

Za uspešno spremljavo pouka boste potrebovali zvezek za biologijo, pisalo ter dobro voljo😀

Naloga:

 1. V učbeniku od strani 76 do 98 preberi vsebino.
 2. Nadaljuj z zapisom v zvezek (biotska evolucija človeka). Zapiši povzetek snovi (učbenik stran 99-102).

Torek, 24. 3. 2020

Biotska evolucija človeka

Jutri, 24. 3. 2020 bomo izvedli skupno učno uro v obliki videokonference. Tema, ki jo bomo obravnavali bo uvod v biotsko evolucijo človeka. Postavljamo se na sam vrh biosfere. Pa res zmoremo sami? Če ne prej, se šele sedaj toliko bolj zavedamo ranljivosti in odvisnosti od ostalih organizmov – tudi virusov. Smo zgolj del mozaika v raznolikosti danes živečih bioloških vrst.
Za uspešno spremljavo pouka boste potrebovali zvezek za biologijo, pisalo ter dobro voljo😀
Povezava in geslo za dostop do videokonference sta bila poslana preko elektronskih sporočil in kanala Biologija 9 v eAsistentu.

 

ŠPORT

Ponedeljek, 6. 4. 2020

Vsebina: SRCE IN SRČNI UTRIP

Opravi spodnje naloge in ob koncu tedna pošlji rezultat učitelju športa.

NAVODILA ZA DELO

Petek, 3. 4. 2020

Rešuješ tabelo za 2. teden in jo pošlješ izpolnjeno po kanalu ali pa na email gorazd.cernila@guest.arnes.si.

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Navodila za delo najdeš v povezavi.

https://drive.google.com/file/d/1FOzWbFLCilwEADiQVlRD8MFzGtV_Xe6g/view?usp=sharing

 

IZBIRNI PREDMETI

 


Morda vam bo všeč tudi...