9.B

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

LIKOVNA UMETNOST

Petek, 3. 4. 2020

Učenci, nekaj časa nazaj smo se pogovarjali o animiranem filmu/animaciji, nekateri ste jo tudi naredili v skupinah. Če na kratko ponovimo, kaj je animacija? Spomnite se na kak način ste dosegli »premikanje predmetov«. Vsak premik predmeta fotografiraš in tako ustvariš gibanje. Pri fotografiranju paziš, da je telefon vedno na istem mestu, lahko si pomagaš s stojalom, ki si ga lahko izdelaš npr. iz lego kock ali naredi iz kartona, ipd. (https://www.youtube.com/watch?v=FH_c5yhEuvs&t=541s)

Za začetek si na svoj pametni telefon namesti aplikacijo »Stop Motion Studio«. Najdeš jo na Google Play ali pa v Appstore, odvisno od tipa telefona. Ko imaš aplikacijo, potrebuješ samo še idejo oz. zgodbo, scenarij. Da vam bo lažje vam predlagam, da delate na temo KORONAVIRUS. Delovanje aplikacije je povsem preprosto. Za lažjo predstavo vam prilagam nekaj fotografij zaslona telefona v aplikaciji (GLEJ SPODAJ!). Navodila za aplikacijo najdete tudi na povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=X_M468S86HI .

PROSIM VAS, DA KONČNE IZDELKE, KRATKE ANIMACIJE NA TEMO »KORONAVIRUS« POŠLJETE NA MOJ EMAIL: marko.kuncnik@solavidem.si . ROK ZA POŠILJANJE ANIMIACIJ JE ČETRTEK, 16. APRIL 2020!

 

GLASBENA UMETNOST

Petek, 3. 4. 2020

Naslov v zvezek: Analiza glasbenih primerov.

https://www.youtube.com/watch?v=gNmO1iD9KN4

a) O čem govori besedilo? (Velja za 1.primer. Odgovori v nekaj stavkih)

b) Vrsta glasbe?

c) Zvrst glasbe?

d) Glasbena oblika(če je klasična zvrst glasbe).

e) Značaj?

f) Zasedba?

g) Ime avtorja skladbe in izvajalca?

 1. https://www.youtube.com/watch?v=7NpklKcfI5o
 2. https://www.youtube.com/watch?v=-hJf4ZffkoI
 3. https://www.youtube.com/watch?v=zakKvbIQ28o
 4. https://www.youtube.com/watch?v=d3f6tsFTdvU

Petek, 27. 3. 2020

GLASBA 2. POLOVICE 20.STOLETJA

Za navodila klikni tukaj.

 

GEOGRAFIJA

Ponedeljek, 6. 4. 2020

Tema: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE

 • Odgovori na vprašanja pri pogavjih PONOVI, RAZMISLI v SDZ na straneh: 40, 45, 49 in 53.
 • Pri delu si pomagaj z SDZ, zvezkom.
 • Odgovore zapisuj v zvezek.
 • Slike narejene naloge še danes pošlji na polona.vindis@solavidem.si. ali jih objavi v naš kanal 9.B – GEO, ZGO.

Četrtek, 2. 4. 2020

Tema: SLOVENCI PO SVETU

 • Preberi učno snov v SDZ na straneh 54-55.
 • V zvezek naredi izpiske.
 • Reši naloge oz. odgovori na vprašanja na straneh 56-57.
 • Slike narejene naloge še danes pošlji na polona.vindis@solavidem.si. ali jih objavi v naš kanal 9.B – GEO, ZGO.

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Poselitev Slovenije in naselja

 • Preberi učno snov v SDZ na straneh 50-52.
 • V zvezek naredi izpiske.
 • Reši vaje 1-5 na omenjenih straneh.
 • Slike narejene naloge še danes pošlji na polona.vindis@solavidem.si ali jih objavi v naš kanal 9.B – GEO, ZGO.

 

ZGODOVINA

Ponedeljek, 6. 4. 2020

Tema: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE

 • S pomočjo priloženih vprašanj (priloga 1) boš ponovil in utrdil snovi prejšnjih učnih ur o Slovencih.
 • V zvezek prepiši/natisni in zalepi priložena vprašanja.
 • Odgovore zapisuj v zvezek.
 • Pri delu si pomagaj z učbenikom in zvezkom.
 • Poslikaj narejeno in še danes pošlji na polona.vindis@solavidem.si ali objavi v našem kanalu 9.B – GEO, ZGO.

Sreda, 1. 4. 2020

Tema: POLOŽAJ SLOVENSKIH MANJŠIN

 • Preberi učno snov v učbeniku na straneh 99-100.
 • V zvezek naredi izpiske ( Slovenci v Avstriji, 2. Slovenci v Italiji, 3. Slovenci na Madžarskem)
 • Odgovori na vprašanja iz rubrike »Ponovimo in premisli« na str. 100.
 • Poslikaj narejeno in še danes pošlji na polona.vindis@solavidem.si ali objavi v našem kanalu 9.B – GEO, ZGO.

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Ustvarjanje Slovencev v času med obema vojnama

 • Preberi učno snov v učbeniku na straneh 97-98.
 • V zvezek naredi izpiske ( Čas velikega napredka, 2. Umetniško ustvarjanje)
 • Odgovori na vprašanja iz rubrike »Ponovimo in premisli« na str. 98.
 • Poslikaj narejeno in še danes pošlji na polona.vindis@solavidem.si ali objavi v našem kanalu 9.B – GEO, ZGO.

 

FIZIKA

Četrtek, 2. 4. 2020

Elektroskop in influenca

Najprej preveri, če si približno tako narisal električne sile med naboji, kot je na povezavi.

https://drive.google.com/file/d/1-kL9Oq6Ac_wG0z5TDk2Nn6UmVpMNyX0h/view?usp=sharing

V učbeniku preberI snov o elektroskopu na strani 98 zeleno. Oglej si poskus na povezavi.

https://eucbeniki.sio.si/fizika9/189/index4.html

V zvezek zapiši podnaslov ELEKTROSKOP nariši elektroskop in pripiši, da je to naprava za merjenje, zaznavanje električnega naboja.

Preberite še snov o influenci v učbeniku na strani 100 zgoraj in si preberite in oglejte pojav influenca na zgornji povezavi.

V zvezek zapišite podnaslov INFLUENCA in narišite sliko iz povezave. Pripišite, kateri pojav je influenca.

Kot zanimivost si preberite še zeleno na strani 99.

Četrtek, 26. 3. 2020

Električne sile

Najprej si poglej rešitve od zadnjič na povezavi:

Odgovori 9

V navodilu v torek si prebral nekaj na spletni strani. Tam je bilo zelo nazorno prikazano, kakšne električne sile delujejo med naboji. Še enkrat si poglej in v zvezek zapiši naslov Električne sile in nariši in zapiši, kakšne so električne sile. Ne riši oseb, kot je na spletni strani, ampak le krogec in v njem +        ali – .

O električnih silah smo govorili že v osmem razredu. To je sila, ki deluje na daljavo. Naredili smo dva poskusa: z geotrikotnikom in natrganimi papirčki ter poskus z naelektreno palico in curkom vode. Zdaj dodajamo še to, da električne sile delujejo med naelektrenimi telesi.

Električna sila deluje le v določenem prostoru – ELEKTRIČNEM POLJU. Če sta naelektreni telesi predaleč, med njima ne deluje električna sila. Električno polje ponazorimo s črtami, ki jim pravimo električne silnice. O električnem polju si preberite na spodnji povezavi in si v zvezek narišite električno polje posameznega naboja in električno polje dveh nabojev, ki sta dovolj blizu, da delujejo električne sile.

Delovni list 1 9

Preberi si še v učbeniku na strani 97 in v zvezek nariši krpo in palico z nabojem pred drgnjenjem in po njem.

Torek, 24. 3. 2020

Na spodnji povezavi si preberi snov Električni naboj in električna sila, poglej animacijo in slike.

https://eucbeniki.sio.si/fizika9/189/index.html

Nato v zvezek napiši naslov Električni naboj in odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek v celih povedih.

 • Kateri delec je nosilec pozitivnega električnega naboja?
 • Kateri delec nosi negativni električni naboj?
 • Kdaj je snov električno nevtralna?
 • Kdaj je snov naelektrena?
 • Nariši en primer naelektrene snovi (pomagaj si z animacijo na spletni strani).
 • Katero fizikalno količino izražamo z enoto As?
 • As zapiši z besedo.
 • Kolikšen je osnovni naboj?

Preberite še učno snov v učbeniku na strani 96.

Zvečer lahko poskusiš sleči pulover v temi in opazuješ, če boš videl iskrice.

 

KEMIJA

Petek, 27. 3. 2020

Alkohole, kisikove derivate ogljikovodikov, že poznaš.

Danes se boš učil/a o karboksilnih kislinah in poliestrih.

(Za delo klikni TUKAJ.)

Torek, 24. 3. 2020

Alkoholi, vpliv na človeški organizem

S pomočjo spleta ali pogovora s svojimi starši, skrbniki zapišete v zvezek vpliv alkohola na človeško telo.

Pozorni bodite predvsem na škodljive učinke. Zapišete jih 5 do 7.

 

BIOLOGIJA

Četrtek, 2. 4. 2020

Raziskovalno delo

Nadaljuj delo na seminarski nalogi.

Sreda, 1. 4. 2020

Biotska evolucija človeka: hominizacija

Danes bomo ob 16.00 izvedli predavanje v obliki videokonference. Nadaljujemo z biotsko evolucijo človeka. Povezavo za dostop do videokonference boste prejeli v kanal.

Za uspešno spremljavo pouka boste potrebovali zvezek za biologijo, pisalo ter dobro voljo😀

Naloga:

 1. V učbeniku od strani 76 do 98 preberi vsebino.
 2. Nadaljuj z zapisom v zvezek (biotska evolucija človeka). Zapiši povzetek snovi (učbenik stran 99-102).

Četrtek, 26. 3. 2020

Koronavirus in #OstaniDoma

Klikni na besedilo za delo na daljavo.

 

ŠPORT

Ponedeljek, 6. 4. 2020

Vsebina: SRCE IN SRČNI UTRIP

Opravi spodnje naloge in ob koncu tedna pošlji rezultat učitelju športa.

NAVODILA ZA DELO

Petek, 3. 4. 2020

Rešuješ tabelo za 2. teden in jo pošlješ izpolnjeno po kanalu ali pa na email gorazd.cernila@guest.arnes.si.

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Navodila za delo najdeš v priponki.

https://drive.google.com/file/d/1FOzWbFLCilwEADiQVlRD8MFzGtV_Xe6g/view?usp=sharing

 

 

IZBIRNI PREDMETI

 

Morda vam bo všeč tudi...