ANGLEŠČINA 9.r

Petek, 3. 4. 2020

There’s someone + ing

Namen ure je da se naučite pravilo, kako opisujemo prizore.

Preberite si razlago v delovnem zvezku na str. 79- 4.2 There ‘s kdo/kaj + -ing.

Izdelaj si zapiske v zvezek.

Pravilo: There is/are + oseba + glagol + ing…

 Vadi v delovnem zvezku str. 36. Pri 2. nalogi kar sam poveži, kot ti predvidevaš, kaj Evan vidi iz svojega okna in potem zapiši povedi.

Četrtek, 2. 4. 2020

The burglar

Namen ure je branje stripa in zapis njegovega nadaljevanja.

Preberi torej strip v učbeniku stran 46 in reši 1. in 2. nalogo v zvezek.

Nato pa nariši nadaljevanje stripa, kot ti misliš, da bi se zgodba lahko nadaljevala (vsaj dve slikici z besedilom seveda)

ALI

pa samo zapiši nadaljevanje zgodbe (50-80 besed).

Sreda, 1. 4. 2020

Vocabulary practice

Danes je na vrsti utrjevanje besedišča. Besede, ki so ti v legendi o kralju Arthurju nove (učbenik str. 44), zapiši v zvezek in jih  s pomočjo spletnega slovarja PONS prevedi.

Nato si izdelaj kartice za to novo besedišče (vsaj 15 besed). Kartice naj bodo velikosti 5X3 cm. Na eno stran napiši angleški izraz, na drugo stran pa slovenski. Ponavljaj, dokler ne znaš vseh besed.

Primer:  a knight (zapis na eni strani), vitez (zapis na drugi strani).

Če razumeš vse besede iz besedila, si izdelaj kartice za 15 ključnih besed iz tega besedila.

Nato izberi 6 besed in jih uporabi v povedih- zapiši jih v zvezek.

 

Morda vam bo všeč tudi...