Avtor: Peter Purg

FILOZOFIJA ZA OTROKE – Kritično mišljenje

FILOZOFIJA ZA OTROKE – Kritično mišljenje

FILOZOFIJA ZA OTROKE – Kritično mišljenje Filozofija za otroke je izbirni predmet, ki je dostopen vsakomur. Obsega 35 ur letno, to je 1 ura na teden. Obiskuje ga lahko vsak, ki je radoveden, ustvarjalen, komunikativen,...

GLASBENI PROJEKT

GLASBENI PROJEKT

Temeljni namen glasbenega izbirnega predmeta je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Omogoča ustvarjalnost in raziskovanje, kar spodbuja in navaja na trajno sodelovanje v glasbeni kulturi. Predmeti so zasnovani po...

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3 Likovno snovanje dopolnjuje in nadgrajuje vsebine predmeta likovna umetnost. Je enoletni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Pri predmetu se bomo srečevali 35 ur, in sicer...

VZGOJA ZA MEDIJE (RADIO)

VZGOJA ZA MEDIJE (RADIO)

VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO je enoletni izbirni predmet. Pri predmetu se učenci opismenjujejo za kritično in ustvarjalno uporabo sporočil v medijsko zasičeni družbi. Pri predmetu učenci pridobijo znanje in navade, ki jih iz...

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

Izbirni predmet je predmet s področja geografije in je namenjen učencem 8. razreda. V 8. razredu se učenci pri rednih urah učijo o značilnostih svetovnih kontinentov. Pri izbirnem predmetu sta poudarjena odnos med človekom...

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA Izbirni predmet raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja je  namenjen učencem 9. razreda. Predmet je enoleten, njegov obseg znaša 35 ur letno. Kaj je izbirni predmet raziskovanje...

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA Predmet računalniška omrežja lahko izbirajo učenci in učenke v 9. razredu, tudi če niso obiskovali predmeta urejanja besedil ali multimedije. Potrebno pa se je zavedati,  da je predmet brez računalniških znanj pridobljenih v...

MULTIMEDIJA

MULTIMEDIJA

MULTIMEDIJA Računalništvo je izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učenkam in učencem možnosti, ki so potrebne pri nadaljnjem izobraževanju in...

UREJANJE BESEDIL

UREJANJE BESEDIL

UREJANJE BESEDIL Pri predmetu urejanje besedil učenci najprej spoznajo računalniško opremo, ki jo delimo na strojno in programsko. Nato spoznajo delovanje in uporabo računalnika. Na koncu pa izdelajo seminarsko nalogo z določeno vsebino, ki...

ČEBELARSTVO

ČEBELARSTVO

ČEBELARSTVO Izbirni predmet čebelarstvo je namenjen učencem 8. in 9. razreda. Izvaja se eno uro tedensko oz. 35 (32) ur letno. Izbirni predmet ČEBELARSTVO se bo izvajal v zimskem in spomladanskem času. V zimskem...