Kategorija: Obvezni izbirni predmeti

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

Izbirni predmet je namenjen učencem 9. razreda. V 9. razredu se učenci pri rednem pouku geografije seznanijo s Slovenijo kot svojo domovino, pri izbirnem predmetu pa raziskujejo domači kraj in spoznavajo posebnosti življenja v...

FILMSKA VZGOJA

FILMSKA VZGOJA

Izbirni predmet Filmska vzgoja je namenjen učencem tretje triade, ki jih zanima, kako nastane film. Učenci se pri urah Filmske vzgoje spoznajo z osnovami filmske umetnosti. Film omogoča razmislek o življenjskih temah, posameznikovih in...

NEMŠČINA

NEMŠČINA

NEMŠČINA/ lahko tudi kot neobvezni izbirni predmet Izbirni predmet se izvaja dve uri na teden in je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. V sodobnem svetu je znanje tujih jezikov zelo pomembno. Nakupovati...

VERSTVA IN ETIKA

VERSTVA IN ETIKA

VERSTVA IN ETIKA Predmet se lahko poučuje v 7., 8. in 9. razredu, zato je razdeljen na tri dele: Spoznavanje različnih verstev sveta Verska kultura Odgovorna dejavnost Predmet nudi učencem možnost, da razširijo, poglobijo...

RETORIKA

RETORIKA

RETORIKA Retorika ali govorništvo pomeni spretnost govorjenja, zlasti v javnosti. In kdo si ne želi tako spregovoriti, da bi ga ljudje razumeli in upoštevali? Izbirni predmet retorika, ki je namenjen samo devetošolcem, ima namen...

FILOZOFIJA ZA OTROKE – Kritično mišljenje

FILOZOFIJA ZA OTROKE – Kritično mišljenje

FILOZOFIJA ZA OTROKE – Kritično mišljenje Filozofija za otroke je izbirni predmet, ki je dostopen vsakomur. Obsega 35 ur letno, to je 1 ura na teden. Obiskuje ga lahko vsak, ki je radoveden, ustvarjalen, komunikativen,...

GLASBENI PROJEKT

GLASBENI PROJEKT

Temeljni namen glasbenega izbirnega predmeta je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Omogoča ustvarjalnost in raziskovanje, kar spodbuja in navaja na trajno sodelovanje v glasbeni kulturi. Predmeti so zasnovani po...

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3 Likovno snovanje dopolnjuje in nadgrajuje vsebine predmeta likovna umetnost. Je enoletni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Pri predmetu se bomo srečevali 35 ur, in sicer...