Kategorija: Obvezni izbirni predmeti

NEMŠČINA

NEMŠČINA

NEMŠČINA/ lahko tudi kot neobvezni izbirni predmet Izbirni predmet se izvaja dve uri na teden in je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. Znanje nemščine je tisto, kar nam omogoči spoznavanje novih prijateljev,...

VERSTVA IN ETIKA

VERSTVA IN ETIKA

VERSTVA IN ETIKA Predmet se lahko poučuje v 7., 8. in 9. razredu, zato je razdeljen na tri dele: Spoznavanje različnih verstev sveta Verska kultura Odgovorna dejavnost Predmet nudi učencem možnost, da razširijo, poglobijo...

RETORIKA

RETORIKA

RETORIKA Retorika ali govorništvo pomeni spretnost govorjenja, zlasti v javnosti. In kdo si ne želi tako spregovoriti, da bi ga ljudje razumeli in upoštevali? Izbirni predmet retorika, ki je namenjen samo devetošolcem, ima namen...

FILOZOFIJA ZA OTROKE – Etična raziskovanja

FILOZOFIJA ZA OTROKE – Etična raziskovanja

FILOZOFIJA ZA OTROKE – Etična raziskovanja Filozofija za otroke je izbirni predmet, ki je dostopen vsakomur. Obsega 35 ur letno, to je 1 ura na teden. Obiskuje ga lahko vsak, ki je radoveden, ustvarjalen,...

GLASBENI PROJEKT

GLASBENI PROJEKT

GLASBENI PROJEKT Temeljni namen glasbenega izbirnega predmeta je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Omogoča ustvarjalnost in raziskovanje, kar spodbuja in navaja na trajno sodelovanje v glasbeni kulturi. Predmeti so...

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 IN 3 Likovno snovanje dopolnjuje in nadgrajuje vsebine predmeta likovna umetnost. Je enoletni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Pri predmetu se bomo srečevali 35 ur, in sicer...

VZGOJA ZA MEDIJE (TELEVIZIJA)

VZGOJA ZA MEDIJE (TELEVIZIJA)

VZGOJA ZA MEDIJE (TELEVIZIJA) Vas zanima delo televizijskega voditelja? Ste se že kdaj preizkusili v vlogi snemalca? Ali bi se radi preizkusili pri delu le-teh? Bi radi spoznali prednosti in slabosti tega poklica? Bi...

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI Predmet je enoleten, njegov obseg znaša 35 ur, izberejo pa ga lahko učenci 8. razreda. Izbirni predmet ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta geografije. Poudarek predmeta je...

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA Izbirni predmet raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja je  namenjen učencem 9. razreda. Predmet je enoleten, njegov obseg znaša 35 ur letno. Kaj je izbirni predmet raziskovanje...