Kategorija: Obvezni izbirni predmeti

NEMŠČINA

NEMŠČINA

NEMŠČINA Pouk drugega tujega jezika je  po svoji naravi medkulturni pouk – povezovalec med različnimi kulturami.  Pomeni dviganje jezikovne zavesti (tudi pri prvem jeziku in prvem tujem jeziku) in spodbuja medkulturno sporazumevanje, kar omogoča...

Elektronika z robotiko

Elektronika z robotiko

Učenci bodo pri predmetu nadgradili znanja, ki so jih pridobili pri predmetu Robotika v tehniki. Pri tem predmetu je v ospredju konstruiranje modelov, računalniško krmiljenih strojev in naprav s poudarkom na specifičnih značilnostih robotike....

Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja

Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja

Predmet je namenjen učencem 9. razreda, ki želijo poglobiti in nadgraditi poznavanje domačega kraja. Izvaja se v obsegu 32 ur. KAJ BOMO DELALI? RAZISKOVALI! Teme: naravnogeografske značilnosti domačega kraja: geološka zgradba, relief, prsti, rastlinstvo,...

Odkrivamo preteklost mojega kraja

Odkrivamo preteklost mojega kraja

Izbirni predmet s področja zgodovine, ki se lahko izvaja v 7. ali 8. razredu, in sicer v obsegu 35 ur. Kaj se bo dogajalo? Spoznavali in raziskovali bomo lokalno (domačo) zgodovino. Kje bo potekalo...

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

Izbirni predmet je namenjen učencem 9. razreda. V 9. razredu se učenci pri rednem pouku geografije seznanijo s Slovenijo kot svojo domovino, pri izbirnem predmetu pa raziskujejo domači kraj in spoznavajo posebnosti življenja v...

FILMSKA VZGOJA

FILMSKA VZGOJA

Izbirni predmet Filmska vzgoja je namenjen učencem tretje triade, ki jih zanima, kako nastane film. Učenci se pri urah Filmske vzgoje spoznajo z osnovami filmske umetnosti. Film omogoča razmislek o življenjskih temah, posameznikovih in...