Kategorija: Obvezni izbirni predmeti

KMETIJSKO GOSPODARSTVO

KMETIJSKO GOSPODARSTVO

KMETIJSKO GOSPODARSTVO Namen predmeta je spoznavanje kmetijstva kot gospodarske panoge, ki je izpostavljena dinamičnim spremembam, vzgoja in razvoj pozitivnega načina sprejemanja kmetijstva z utrjevanjem zavesti o široki vlogi te dejavnosti v slovenskem prostoru, ob...

OBDELAVA GRADIV – LES

OBDELAVA GRADIV – LES

OBDELAVA GRADIV – LES Je enoletni izbirni predmet v obsegu 35 ur v šolskem letu. Obiskujejo ga lahko učenci 7., 8. ali 9. razreda Kratek opis: pri izbirnem predmetu OBDELAVA GRADIV – LES učenci...

OBDELAVA GRADIV – KOVINE

OBDELAVA GRADIV – KOVINE

OBDELAVA GRADIV – KOVINE Je enoletni izbirni predmet v obsegu 35 ur v šolskem letu. Obiskujejo ga lahko učenci 7., 8. ali 9. razreda Kratek opis:  pri izbirnem predmetu OBDELAVA GRADIV – KOVINE učenci...

ROBOTIKA V TEHNIKI

ROBOTIKA V TEHNIKI

ROBOTIKA V TEHNIKI Je enoletni izbirni predmet v obsegu 35 ur v šolskem letu. Obiskujejo ga lahko učenci  8. ali 9. razreda. V ospredju je konstruiranje modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav s poudarkom...

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI Predmet risanje v geometriji in tehniki uvaja učenca v svet oblikovanja predmetov v navideznem (virtualnem) prostoru z uporabo računalniškega grafičnega orodja. Pri tehniki in tehnologiji je grafično komuniciranje podlaga...

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (9. razred)

UČENCI 9. RAZREDA LAHKO IZBIRAJO MED NASLEDNJIMI PREDMETI: Nemščina Verstva in etika Filozofija za otroke: Kritično mišljenje Likovno snovanje III. Retorika Glasbeni projekt Vzgoja za medije: TISK Filmska vzgoja Računalništvo: Urejanje besedil Omrežja Multimedija Šah:...

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (8. razred)

UČENCI 8. RAZREDA LAHKO IZBIRAJO MED NASLEDNJIMI PREDMETI: Nemščina Verstva in etika Filozofija za otroke: Kritično mišljenje Likovno snovanje II. Življenje človeka na Zemlji Glasbeni projekt Vzgoja za medije: TISK Filmska vzgoja Računalništvo: Urejanje besedil Omrežja...

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (7. razred)

PONUDBA OI PREDMETOV  V 3.VIO   UČENCI 7. RAZREDA LAHKO IZBIRAJO MED NASLEDNJIMI PREDMETI: Nemščina Verstva in etika Filozofija za otroke: Kritično mišljenje Likovno snovanje I. Glasbeni projekt Vzgoja za medije: TISK Filmska vzgoja Raziskovanje...