Skoči na glavno vsebino

Strokovni aktivi

PREDMETNI STROKOVNI AKTIVI

Sestavljajo jih učitelji po predmetnih področjih.

SLOVENŠČINA

Vodja: Iztok Roškar

Člani: Mateja Gabrovec, Damjana Hliš, Mateja Krajnc, Dragica Majhen, Bojana Mlakar, Darja Ostroško, Renata Štebih, Danica Tili, Vesna Voglar Pulko

MATEMATIKA

Vodja: Klementina Orešek

Članice: Tanja Godec Mogel, Alenka Pernat, Jasna Šilak, Nataša Varnica, Zdenka Žvajkar

TUJI JEZIKI

Vodja: Stanka Veršič

Člani: Petra Fošnarič, Aleksandra Kukovič, Karmen Volgemut

DRUŽBOSLOVJE (ZGO, GEO, SPO, DDE)

Vodja: Polonca Vindiš

Člani: Maja Belčič Kralj, Aninia Kodrič, Darja Ostroško, Marija Srdinšek, Ksenija Širovnik, Tamara Vamberger, Stanka Vogrinec

NARAVOSLOVJE, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA (BIO, KEM, NAR, SPO, TIT)

Vodja: Davorin Horvat

Člani: Petra Hadler, Lidija Kosar, Marjana Notersberg, Nina Pihler, Andrej Primužič, Tamara Vamberger, Monika Vidmar, Nejc Zemljarič, Mirjana Žlahtič, Žan Žnidar

UMETNOST

Vodja: Marko Kunčnik

Člani: Janja Gjurasek, Janja Medvešek, Biserka Selak, Marija Šosterič, Dejan Štuhec

ŠPORT

Vodja: Gorazd Černila

Člani: Claudia Beguš Mihelič, Katja Cafuta, Martina Horvat, Nina Kramberger, Boštjan Petrovič, Beno Repič, Olga Zelenik

SVETOVALNA SLUŽBA IN DODATNA STROKOVNA POMOČ

Vodja: Barbara Ambrož

Člani: Maja Lenart, Sanja Kozel, Ksenija Samojlenko, Tamara Vamberger

PODALJŠANO BIVANJE

Vodja: Olga Zelenik

Člani: Sonja Feguš, Tanja Godec Mogel, Martina Horvat, Aninia Kodrič, Alenka Pernat, Ksenija Širovnik, Marija Šosterič, Tamara Vamberger, Manja Vinko

Predmetni strokovni aktivi se bodo sestajali po potrebi.

Dostopnost