Strokovni aktivi

PREDMETNI STROKOVNI AKTIVI

Sestavljajo jih učitelji po predmetnih področjih.

SLOVENŠČINA

Vodja: Damjana Hliš

Člani: Danica Tili, Dragica Majhen, Ksenija Širovnik, Marija Božičko, Vesna Voglar Pulko, Iztok Roškar, Mateja Krajnc, Mateja Gabrovec

MATEMATIKA

Vodja: Klementina Orešek

Članice: Alenka Pernat, Helena Šegula,  Zdenka Žvajkar, Nataša Varnica

TUJI JEZIKI

Vodja: Stanka Veršič

Člani: Petra Fošnarič, Aleksandra Kukovič, Iztok Roškar, Karmen Volgemut

DRUŽBOSLOVJE (ZGO, GEO, SPO, DDE)

Vodja: Polonca Vindiš

Člani: Aninia Kodrič, Darja Ostroško, Marija Srdinšek, Stanka Vogrinec, Matjaž Klasinc, Tamara Vamberger

NARAVOSLOVJE, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA (BIO, KEM, NAR, SPO, TIT)

Vodja: Davorin Horvat

Člani: Maja Belčič Kralj, Petra Hadler, Darja Koritnik, Marjana Notersberg, Andrej Primužič, Mirjana Žlahtič, Tamara Vamberger, Robert Murko

UMETNOST

Vodja: Marko Kunčnik

Člani: Mateja Gabrovec, Janja Gjurasek, Biserka Selak, Marija Šosterič, Dejan Štuhec, Anja Medvešek, Martina Kunčnik, Lidija Kosar, Marija Božičko.

ŠPORT

Vodja: Gorazd Černila

Člani: Claudia Beguš Mihelič, Boštjan Petrovič, Beno Repič, Olga Zelenik, Tanja Godec, Ksenija Širovnik

SVETOVALNA SLUŽBA IN DODATNA STROKOVNA POMOČ

Vodja: Tamara Vamberger

Člani: Barbara Ambrož, Maja Lenart, Ksenija Samojlenko

PODALJŠANO BIVANJE

Vodja: Olga Zelenik

Člani: Mirjana Žlahtič, Simona Irgolič, Lidija Kosar, Manja Vinko, Boštjan Petrovič, Martina Kunčnik, Aninia Kodrič, Matjaž Klasinc, Alenka Pernat, Marija Božičko

Predmetni strokovni aktivi se bodo sestajali po potrebi.

Dostopnost