Skoči na glavno vsebino

Strokovni aktivi

PREDMETNI STROKOVNI AKTIVI

Sestavljajo jih učitelji po predmetnih področjih.

SLOVENŠČINA
Vodja:
Iztok Roškar
Člani: Marija Božičko, Mateja Gabrovec, Damjana Hliš, Mateja Krajnc, Dragica Majhen, Ksenija Širovnik, Danica Tili, Vesna Voglar Pulko

MATEMATIKA
Vodja:
Klementina Orešek
Članice: Tanja Godec, Alenka Pernat, Helena Šegula, Nataša Varnica, Zdenka Žvajkar

TUJI JEZIKI
Vodja:
Stanka Veršič
Člani: Petra Fošnarič, Aleksandra Kukovič, Iztok Roškar, Karmen Volgemut

DRUŽBOSLOVJE (ZGO, GEO, SPO, DDE)
Vodja:
Polonca Vindiš
Člani: Aninia Kodrič, Darja Ostroško, Marija Srdinšek, Tamara Vamberger, Stanka Vogrinec

NARAVOSLOVJE, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA (BIO, KEM, NAR, SPO, TIT)
Vodja:
Davorin Horvat
Člani: Maja Belčič Kralj, Petra Hadler, Darja Koritnik, Robert Murko, Marjana Notersberg, Andrej Primužič, Sabina Tajhmajster, Tamara Vamberger, Mirjana Žlahtič

UMETNOST
Vodja:
Marko Kunčnik
Člani: Marija Božičko, Janja Gjurasek, Martina Horvat, Lidija Kosar, Janja Medvešek, Biserka Selak, Marija Šosterič, Dejan Štuhec

ŠPORT
Vodja:
Gorazd Černila
Člani: Claudia Beguš Mihelič, Katja Cafuta, Tanja Godec, Marjana Notersberg, Boštjan Petrovič, Beno Repič, Ksenija Širovnik, Olga Zelenik

SVETOVALNA SLUŽBA IN DODATNA STROKOVNA POMOČ
Vodja:
Tamara Vamberger
Člani: Barbara Ambrož, Maja Lenart, Mišel Matjašič, Ksenija Samojlenko

PODALJŠANO BIVANJE
Vodja:
Olga Zelenik
Člani: Marija Božičko, Aninia Kodrič, Lidija Kosar, Bojana Mlakar, Darja Ostroško, Manja Vinko, Alenka Pernat, Ksenija Širovnik, Marija Šosterič

Predmetni strokovni aktivi se bodo sestajali po potrebi.

Dostopnost