Strokovni aktivi

PREDMETNI STROKOVNI AKTIVI

Sestavljajo jih učitelji po predmetnih področjih.

SLOVENŠČINA

Vodja: Damjana Hliš

Člani: Marija Božičko, Mateja Gabrovec, Mateja Krajnc, Dragica Majhen, Iztok Roškar, Ksenija Širovnik, Danica Tili, Vesna Voglar Pulko

MATEMATIKA in FIZIKA

Vodja: Klementina Orešek
Člani: Alenka Pernat, Andrej Primužič, Helena Šegula, Zdenka Žvajkar

TUJI JEZIKI

Vodja: Stanka Veršič
Člani: Petra Fošnarič, Sara Kramberger, Aleksandra Kukovič, Iztok Roškar

DRUŽBOSLOVJE (ZGO, GEO, SPO, DDE)

Vodja: Polonca Vindiš
Člani: Aninia Kodrič, Darja Ostroško, Marija Srdinšek, Manja Vinko, Stanka Vogrinec, Matjaž Klasinc

NARAVOSLOVJE, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA (BIO, KEM, NAR, SPO, TIT)

Vodja: Davorin Horvat
Člani: Maja Belčič Kralj, Petra Hadler, Darja Koritnik, Marjana Notersberg, Andrej Primužič, Nataša Varnica, Mirjana Žlahtič

UMETNOST

Vodja: Marko Kunčnik
Člani: Mateja Gabrovec, Janja Gjurasek, Biserka Selak, Marija Šosterič, Dejan Štuhec

ŠPORT

Vodja: Gorazd Černila
Člani: Claudia Beguš Mihelič, Marjana Notersberg, Boštjan Petrovič, Beno Repič, Olga Zelenik

SVETOVALNA SLUŽBA IN DODATNA STROKOVNA POMOČ

Vodja: Tamara Vamberger

Člani: Frančiška Novak, Ksenija Samojlenko, Barbara Ambrož

PODALJŠANO BIVANJE

Vodja: Manja Vinko

Člani: Julija Horvat, Olga Zelenik, Marko Kunčnik, Lidija Kosar,  Aninia Kodrič, Martina Kunčnik, Alenka Pernat

Predmetni strokovni aktivi se bodo sestajali po potrebi.

Dostopnost