DELO OD DOMA

Od 19. 10. 2020 se učenci od vključno 6. razreda do 9. razreda šolajo od doma.

Navodila za delo najdejo učenci na spletni strani šole ter po dogovoru z učitelji v kanalih znotraj eAsistenta.