Strokovni aktivi

PREDMETNI STROKOVNI AKTIVI

Sestavljajo jih učitelji po predmetnih področjih.

 

SLOVENŠČINA

Vodja: Mateja Krajnc

Člani: Marija Božičko, Damjana Hliš, Dragica Majhen, Iztok Roškar, Ksenija Širovnik, Danica Tili, Vesna Voglar Pulko, Olga Zelenik

 

MATEMATIKA in FIZIKA

Vodja: Klementina Orešek

Članice: Alenka Pernat, Helena Šegula, Marija Šmigoc, Zdenka Žvajkar

 

TUJI JEZIKI

Vodja: Stanka Veršič

Člani: Petra Fošnarič, Aleksandra Kukovič, Iztok Roškar, Karmen Volgemut

 

DRUŽBOSLOVJE (ZGO, GEO, SPO, DDE)

Vodja: Lidija Kosar

Člani: Darja Ostroško, Marija Srdinšek, Polonca Vindiš, Stanka Vogrinec, Manja Vinko, Damjana Hliš, Aleksandra Kukovič

 

NARAVOSLOVJE, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA (BIO, KEM, NAR, SPO, TIT)

Vodja: Davorin Horvat

Člani: Petra Hadler, Darja Koritnik, Maja Belčič Kralj, Dragica Majhen, Marjana Notersberg, Ksenija Širovnik, Nataša Varnica, Mirjana Žlahtič

 

UMETNOST

Vodja: Marko Kunčnik

Člani: Janja Gjurasek, Biserka Selak, Marija Šosterič, Dejan Štuhec, Anica Topolovec

 

ŠPORT

Vodja: Gorazd Černila

Člani: Claudia Beguš Mihelič, Marjana Notersberg, Beno Repič, Anica Topolovec, Olga Zelenik

 

SVETOVALNA SLUŽBA IN DODATNA STROKOVNA POMOČ

Vodja: Tamara Vamberger

Člani: Frančiška Novak, Ksenija Samojlenko, Barbara Ambrož

 

PODALJŠANO BIVANJE:

Vodja: Manja Vinko

Člani: Marko Kunčnik, Dragica Majhen, Iztok Roškar, Mateja Gabrovec, Matjaž Klasinc, Dejan Štuhec, Iztok Roškar, Špela Brumec, Aninia Kodrič, Petra Hadler, Martina Kunčnik

 

Predmetni strokovni aktivi se bodo sestajali po potrebi.