NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanja znanja (NPZ) v šolskem letu 2017/2018

 

Nacionalno preverjanje znanja je za učenke in učence 6. in 9. razreda OŠ obvezno.

 

Roki za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja (NPZ)

 

Datum Predmet Razred Razred
4. 5. 2018 slovenščina 6. razred 9. razred
7. 5. 2018 matematika 6. razred 9. razred
9. 5. 2018 angleščina 6. razred ~
 9. 5. 2018 tehnika in tehnologija ~ 9. razred

 

Šola seznani z dosežki na nacionalnem preverjanju znanja 29. 5. 2018 učence 9. razreda, 5. 6. 2018 učence 6. razreda. Obvestila o dosežkih pri NPZ šola razdeli učencem 9. razreda 15. 6. 2018, učencem 6. razreda 22. 6. 2018.

Do več informacij dostopate preko povezave:

http://www.ric.si/mma/Informacije17%20slo/2017083009115753/