Šolski zvonec

Razrednastopnja Predmetnastopnja
1. URA 7.35 – 8.20 1. URA 7.35– 8.20
2. URA 8.30 – 9.15 2. URA 8.30 – 9.15
3. URA 9.20 – 10.05 3. URA 9.20 – 10.05
ODMOR 10.05 – 10.25 ODMOR 10.05 – 10.25
4. URA 10.25 – 11.10 4. URA 10.25 – 11.10
5. URA 11.15 – 12.00 5. URA 11.15 – 12.00
6. URA 12.05 – 12.50 6. URA 12.05 – 12.50
7. URA 12.55 – 13.40 7. URA 12.55 – 13.40
8. URA 13.55 – 14.40

Dostopnost