Svet staršev

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV

SEJE SVETA STARŠEV ŠOLE VIDEM IN SELA 16.9.2015:

Zapisnik 1. seje

SEJE SVETA STARŠEV ŠOLE VIDEM IN SELA 11. 3.2015:

Zapisnik 3. seje

SEJE SVETA STARŠEV ŠOLE VIDEM IN SELA 25.5.2015:

Zapisnik 4. seje

1. SEJA SVETA STARŠEV ŠOLE VIDEM IN SELA JE BILA V TOREK, 23. 9. 2014

Vsebina zapisnika

 2. SEJA SVETA STARŠEV ŠOLE VIDEM IN SELA JE BILA V TOREK, 18. 11. 2014

Vsebina zapisnika

Svoje pobude in predloge nam lahko posredujete tudi v e-obliki

Predal za pobude in predloge