Skoči na glavno vsebino

PEŠBUS

Pešbus je način organizirane in spremljane hoje v šolo za šolarje, tudi za prvošolce. Učenci se na hojo v šolo s Pešbusom predhodno prijavijo in skupaj s starši izberejo postajo Pešbusa, na kateri se bodo pridružili skupini. Zjutraj se učenci ob točno določeni uri zberejo na izbrani postaji in nato skupaj s spremljevalci hodijo po načrtovani poti do šole. Vsak Pešbus spremljajo odrasli. Učenci ob začetku izvajanja aktivnosti prejmejo vozovnice za Pešbus, v katere zbirajo štampiljke in nalepke. Če je kdo od prijavljenih učencev predaleč od šole, da bi lahko sodeloval pri spremljani hoji v šolo, ga lahko starši pospremijo (pripeljejo) na katero izmed postaj. Pešbus se bo izvajal ob skupnih dnevih dejavnosti celotne šole, s pričetkom v mesecu oktobru.

Zakaj bi v šolo hodili peš? Učenci, ki v šolo hodijo peš, so v povprečju vsak dan fizično aktivni več časa in so bolje telesno pripravljeni kot učenci, ki se v šolo vozijo. Pešbus spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih, omogoča jim druženje s sošolci ali prijatelji. Učenci s premagovanjem krajših razdalj v okolju, ki ga poznajo, postopoma osvajajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu. Z zgodnjim razvijanjem zdravih navad, kot je pešačenje, vzgajamo ozaveščene posameznike z zdravim in okolju prijaznim življenjskim slogom. Če hodijo učenci v šolo peš, se v okolici šole in kraju zmanjša tudi število voženj z avtomobilom. Posledično se zaradi manjše količine škodljivih izpustov izboljša kakovost zraka okolja in zniža ogljični odtis naselja. Zmanjša pa se tudi gneča avtomobilov pred šolo in na ta način je v okolici šole varnejše in prijetnejše. 

Učence želimo spodbuditi, da začnejo razmišljati o prometu na drugačen način; predvsem o tem, kako lahko različne vsakodnevne krajše poti opravimo peš.

Skozi celo šolsko leto bomo učence spodbujali k prihodu na trajnostni način, vnašali vsebine v pouk na to temo in izvajali dodatne dejavnosti na temo varne mobilnosti.

Mateja Gabrovec, koordinatorka projekt

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. Program je del prizadevanj IPoP – Inštituta za politike prostora za spodbujanje hoje kot aktivne oblike mobilnosti ter ustvarjanja zdravega bivalnega okolja. Pri izvajanju programa sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp.

Dostopnost